Derde zondag van Pasen (A)

1 Petrus 1,17-21 – zr. Rebecca Inleiding: Wij mogen ons welkom weten in de ruimte van de liefde van God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals op alle zondagen van deze Paastijd, lezen we ook deze zondag een fragment uit de eerste brief van Petrus. En...

Vigilie Beloken Pasen

Bezinning op de Paassequentie – zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, wij zijn hier samen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het is de achtste dag, de octaafdag van Pasen. Een week geleden klonk bij ons nogal eens de verzuchting...
Tijdelijk verkoop-aanbod

Tijdelijk verkoop-aanbod

Vanwege de coronacrisis ontvangen wij momenteel geen gasten. Ook de kloosterwinkels waar onze producten verkocht worden zijn momenteel gesloten. Daarom bieden wij tijdelijk de mogelijkheid aan om onze kloosterproducten bij ons te bestellen en thuis (of bij iemand...
Het nieuwe Licht – Pasen

Het nieuwe Licht – Pasen

Wij wensen u een Zalig Pasen! Paasjubelzang: Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len laat juichen om die grote koning juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond! Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk een heerlijkheid! De...

9e Klaagzang – zr. Angela

  Het gebed van de profeet Jeremia. Gedenk toch JHWH, wat wij verduren, zie toe, en aanschouw onze smaad: ons erfdeel is aan anderen vervallen, onze huizen aan vreemden. Wézen zijn wij en vaderloos, als weduwen zijn onze moeders; ons water drinken wij voor geld,...

8e Klaagzang – zr.Esther

  ALEF. Hoe heeft het goud zijn glans verloren, hoe dof is het edel metaal, hoe werden de heilige stenen op de straten gesmeten. BET. Hoe werden de edele zonen van Sion, het zuiverste goud overwaard, als aarden kruiken behandeld, als werk van pottenbakkers....

Goede Vrijdag – kruisverering

Inleiding tot de kruisverering door zr. Angela Jezus lijdt en sterft aan het kruis, toen en daar, lang geleden en ver weg. Hier en nu is het kruis ook een werkelijkheid. Mensen lijden en sterven hier en nu – aan het kruis van armoede en gebrek, van vluchtelingschap en...

7e Klaagzang – zr. Johanna

Een klaaglied van de profeet Jeremia. CHET. De genaden van JHWH, ze nemen geen einde, nooit houdt zijn barmhartigheid op: iedere morgen zijn ze weer nieuw en groot is zijn trouw. “Mijn deel is JHWH” zegt mijn ziel “naar Hem zie ik uit vol vertrouwen” TET....
Witte Donderdag – voetwassing

Witte Donderdag – voetwassing

Bij de Clara icoon van de voetwassing Het gebeurde tijdens een gezamenlijke maaltijd op de laatste avond vóór Jezus’ lijden en dood. Waar de andere evangelisten vertellen over een paasmaal waarbij Jezus het brood en de beker overreikt aan zijn leerlingen, vertelt de...

6e Klaagzang – zr. Chiara

ALEF. Ik ben een man die ellende aanschouwde door de roede van zijn gramschap. Hij heeft mij gedreven en opgejaagd de diepste duisternis in; telkens keerde Hij zijn hand tegen mij elke dag opnieuw. BET. Hij heeft mijn vlees en huid doen verkwijnen, mijn beenderen...