zusters clarissen

klooster sint-josephsberg megen
 

"Gods Zoon is voor ons de weg geworden; Franciscus heeft die ons getoond en geleerd".

We willen Christus navolgen in verbondenheid met elkaar en allen die bij ons komen, naar het voorbeeld van Clara van Assisi.
ActueelGemeenschap