Gemeenschap

Wij zijn een gemeenschap van vrouwen van alle leeftijden, uit verschillende streken van ons land en daarbuiten, die verlangen volgens het Evangelie te leven. We willen Christus navolgen in verbondenheid met elkaar en allen die bij ons komen, naar het voorbeeld van Clara van Assisi. Daartoe delen wij graag van de rijkdom die wij zelf in ons leven ervaren.

Biddend leven

In onze gebedsdiensten is iedereen altijd van harte welkom.
Op zaterdagavonden om 19.30 vieren wij de vigilie (wake) naar de zondag toe.
Overwegingen uit deze diensten worden regelmatig op onze site gedeeld.

Gasten-ontvangst

In ons gastenverblijf kunnen gasten voor  bezinning enkele dagen bij ons verblijven en met ons ritme meeleven. Meeleven als sabbatgast behoort ook tot de mogelijkheden. Met enige regelmaat zijn er ook begeleide weekenden met een aanbod ter bezinning.

Ons klooster

Ons klooster is het oudste (nog steeds bewoonde) clarissenklooster in Nederland. Over de geschiedenis kunt u veel lezen op deze site en op die van onze Federatie.

Clamagus

Twee maal per jaar verzorgen wij een contactbrief: Clamagus. Via de knop kunt u zich aan- of afmelden. Ook via Facebook en Twitter kunt u meer over ons lezen.

Groepsfoto: Rogier Veldman

Witte Donderdag – voetwassing

Bij de Clara icoon van de voetwassing Het gebeurde tijdens een gezamenlijke maaltijd op de laatste avond vóór Jezus’ lijden en dood. Waar de andere...

6e Klaagzang – zr. Chiara

https://youtu.be/6TcUEMa2D1E ALEF. Ik ben een man die ellende aanschouwde door de roede van zijn gramschap. Hij heeft mij gedreven en opgejaagd de...

5e Klaagzang – zr. Christiana

https://youtu.be/AIn7ZvMhoQs LAMED. De kinderen vragen aan hun moeders: "Ach waar is koren en wijn?" In onmacht zinken zij neer, in de straten der...

4e Klaagzang – zr. Rebecca

https://youtu.be/UBVykaej4lw Een klaaglied van de profeet Jeremia. CHET. JHWH had besloten de muur te vernielen van de dochter van Sion; het...

3e Klaagzang – zr. Margriet

https://youtu.be/xKpFyBrJdjo JOD. De vijand, legde zijn hand op alles wat haar dierbaar was. Ja, zij heeft het moeten aanschouwen dat...