Met lichte tred…

Met lichte tred…

… dat je, jouw voornemen indachtig, als een tweede Rachel altijd naar je begin kijkt. Houd je houvast vast, doe wat je doet en geef niet op. Je moet met snelle stap, met lichte tred zonder je voeten te stoten, zodat je schreden zelfs geen stof laten opwaaien,...

Lees meer
Spiegel jezelf

Spiegel jezelf

Kijk dagelijks in deze spiegel, o koningin, bruid van Jezus Christus,  en spiegel daarin voortdurend je eigen gezicht, opdat je jezelf zo geheel van binnen en van buiten mooi maakt, je met kleurige kleding bekleedt en omhult  en je mooi maakt met de bloemen en de...

Lees meer
..een helpster van God zelf…

..een helpster van God zelf…

Je bent, meen ik, een helpster van God zelf en een steun voor de wankele ledematen van zijn onuitsprekelijke Lichaam. (3e Brief van de H. Clara  8) Vandaag gedenkt de Kerk de wijding van de basiliek Sint Jan van Lateranen, de ‘Moeder van alle kerken’. Toen ik 20 jaar...

Lees meer
Gelukkig zij…

Gelukkig zij…

Gelukkig zij aan wie het gegeven is die weg te bewandelen en tot het einde te volharden. (Testament van de H. Clara 73) Geluk maak je niet zelf. Geluk bestaat uit dagelijkse toewijding, trouw en volharding en soms, heel even, diep van binnen het gevoel dat je op de...

Lees meer
Leer je roeping kennen

Leer je roeping kennen

Onder de weldaden die wij van onze milde Gever, de Vader van alle barmhartigheid,hebben ontvangen en nog dagelijks ontvangenen waarvoor wij de luisterrijke Vader zelf bij uitstek veel dank verschuldigd zijn, is die van onze roeping. Daarom zegt de apostel: ‘Leer je...

Lees meer

Het zijn de kleine dingen die het doen

Het zijn de kleine dingen die het doen… Zo luidt het refrein van een lied dat we in mijn tienerjaren op Bisdomkamp zongen. Overigens waren dat de 90-er jaren (…), en zongen we het lied ook een heel stuk vlotter dan de oorspronkelijke uitvoering ervan in de jaren ‘70....

Lees meer
Over roeping

Over roeping

In deze roepingenweek kwamen we al met een filmpje. Maar er valt nog zoveel meer over te zeggen. Daarom nog deze gedachten: Bij roeping is er altijd sprake van iets dat op je toekomt (ook al komt het van binnenuit); iets van buiten het kader van je eigen denken. Het...

Lees meer
Het nieuwe Licht – Pasen

Het nieuwe Licht – Pasen

https://youtu.be/tjhLXfFX6i8 Wij wensen u een Zalig Pasen! Paasjubelzang: Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len laat juichen om die grote koning juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond! Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk...

Lees meer

9e Klaagzang – zr. Angela

https://youtu.be/3_fPk_gdQdc   Het gebed van de profeet Jeremia. Gedenk toch JHWH, wat wij verduren, zie toe, en aanschouw onze smaad: ons erfdeel is aan anderen vervallen, onze huizen aan vreemden. Wézen zijn wij en vaderloos, als weduwen zijn onze moeders; ons...

Lees meer