Witte Donderdag – voetwassing

Bij de Clara icoon van de voetwassing Het gebeurde tijdens een gezamenlijke maaltijd op de laatste avond vóór Jezus’ lijden en dood. Waar de andere evangelisten vertellen over een paasmaal waarbij Jezus het brood en de beker overreikt aan zijn leerlingen, vertelt de...

Lees meer

6e Klaagzang – zr. Chiara

https://youtu.be/6TcUEMa2D1E ALEF. Ik ben een man die ellende aanschouwde door de roede van zijn gramschap. Hij heeft mij gedreven en opgejaagd de diepste duisternis in; telkens keerde Hij zijn hand tegen mij elke dag opnieuw. BET. Hij heeft mijn vlees en huid doen...

Lees meer

5e Klaagzang – zr. Christiana

https://youtu.be/AIn7ZvMhoQs LAMED. De kinderen vragen aan hun moeders: "Ach waar is koren en wijn?" In onmacht zinken zij neer, in de straten der stad, of geven de geest, op de schoot van hun moeders. MEM. Wat zal ik u raden, wat voor u bedenken, dochter van...

Lees meer

4e Klaagzang – zr. Rebecca

https://youtu.be/UBVykaej4lw Een klaaglied van de profeet Jeremia. CHET. JHWH had besloten de muur te vernielen van de dochter van Sion; het meetsnoer had Hij gespannen, trok zijn hand niet meer terug van het werk der verwoesting. De wal en de muur liet Hij treuren en...

Lees meer

3e Klaagzang – zr. Margriet

https://youtu.be/xKpFyBrJdjo JOD. De vijand, legde zijn hand op alles wat haar dierbaar was. Ja, zij heeft het moeten aanschouwen dat heidenen introkken in haar heiligdom, ofschoon Gij hun had verboden in uw gemeente te komen. KAF. Heel haar bevolking...

Lees meer

2e Klaagzang – zr. Imma

https://youtu.be/D99vSKJkdHc WAU. Verdwenen voor de dochter van Sion: al haar glorie. Haar vorsten: als rammen die geen weideplaats vinden! Zij lopen uitgeput voor de drijver uit. ZAIN. Nog altijd denkt Jeruzalem terug aan haar tijd van nood en ellende: toen haar...

Lees meer

1e Klaagzang – zr. Agatha

https://youtu.be/rZ8y08428Ms Een klaaglied van de profeet Jeremia. ALEPH. Ach hoe eenzaam zit zij terneer, de eens zo volkrijke stad. Hoe blijft zij als weduwe achter,de machtige onder de volken; hoe moet de vorstin der landouwen slavendienst verrichten! BET. De hele...

Lees meer

Klaagzangen in de Goede Week

Wij staan voor de Goede week, waarin wij lijden, dood en verrijzen van Jezus Christus gedenken en vieren. In deze week zingen wij, naar een lange traditie, de Klaagzangen. Het zijn fragmenten uit het Bijbelboek Klaagliederen. Oorspronkelijk ontstaan rond de...

Lees meer

Voedsel voor de ziel

Iedere week mag ik twee dagen werkzaam zijn in onze hostiebakkerij. In mijn oude parochie mocht ik vaak de communie uitreiken en deed dat altijd met eerbied en dankbaarheid. Daar dacht ik verder niet echt over na, we bestelden de hosties, ze kwamen binnen en we...

Lees meer