Het zijn de kleine dingen die het doen

Het zijn de kleine dingen die het doen… Zo luidt het refrein van een lied dat we in mijn tienerjaren op Bisdomkamp zongen. Overigens waren dat de 90-er jaren (…), en zongen we het lied ook een heel stuk vlotter dan de oorspronkelijke uitvoering ervan in de jaren ‘70....

Lees meer
Over roeping

Over roeping

In deze roepingenweek kwamen we al met een filmpje. Maar er valt nog zoveel meer over te zeggen. Daarom nog deze gedachten: Bij roeping is er altijd sprake van iets dat op je toekomt (ook al komt het van binnenuit); iets van buiten het kader van je eigen denken. Het...

Lees meer
Het nieuwe Licht – Pasen

Het nieuwe Licht – Pasen

https://youtu.be/tjhLXfFX6i8 Wij wensen u een Zalig Pasen! Paasjubelzang: Laat juichen heel het hemelkoor van eng'len laat juichen om die grote koning juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond! Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk...

Lees meer

9e Klaagzang – zr. Angela

https://youtu.be/3_fPk_gdQdc   Het gebed van de profeet Jeremia. Gedenk toch JHWH, wat wij verduren, zie toe, en aanschouw onze smaad: ons erfdeel is aan anderen vervallen, onze huizen aan vreemden. Wézen zijn wij en vaderloos, als weduwen zijn onze moeders; ons...

Lees meer

8e Klaagzang – zr.Esther

https://youtu.be/UUlq8O4f2G4   ALEF. Hoe heeft het goud zijn glans verloren, hoe dof is het edel metaal, hoe werden de heilige stenen op de straten gesmeten. BET. Hoe werden de edele zonen van Sion, het zuiverste goud overwaard, als aarden kruiken behandeld, als...

Lees meer

Goede Vrijdag – kruisverering

https://youtu.be/SNIUqlCwwO4 Inleiding tot de kruisverering door zr. Angela Jezus lijdt en sterft aan het kruis, toen en daar, lang geleden en ver weg. Hier en nu is het kruis ook een werkelijkheid. Mensen lijden en sterven hier en nu – aan het kruis van armoede en...

Lees meer

7e Klaagzang – zr. Johanna

https://youtu.be/pZjQHX_dfro Een klaaglied van de profeet Jeremia. CHET. De genaden van JHWH, ze nemen geen einde, nooit houdt zijn barmhartigheid op: iedere morgen zijn ze weer nieuw en groot is zijn trouw. "Mijn deel is JHWH” zegt mijn ziel “naar Hem zie ik uit vol...

Lees meer
Witte Donderdag – voetwassing

Witte Donderdag – voetwassing

Bij de Clara icoon van de voetwassing Het gebeurde tijdens een gezamenlijke maaltijd op de laatste avond vóór Jezus’ lijden en dood. Waar de andere evangelisten vertellen over een paasmaal waarbij Jezus het brood en de beker overreikt aan zijn leerlingen, vertelt de...

Lees meer

6e Klaagzang – zr. Chiara

https://youtu.be/6TcUEMa2D1E ALEF. Ik ben een man die ellende aanschouwde door de roede van zijn gramschap. Hij heeft mij gedreven en opgejaagd de diepste duisternis in; telkens keerde Hij zijn hand tegen mij elke dag opnieuw. BET. Hij heeft mijn vlees en huid doen...

Lees meer