Klooster ‘Sint-Josephsberg’

Clarastraat 2, 5366 AK Megen
T 0412 – 462314
E zusters.megen@clarissen.nl

Bestuur:
Abdis: zr. Angela Holleboom
Vicares: zr. Esther Zonjee
Raadzuster: zr. Rebecca Braun

Gastenzuster bereikbaar:
per telefoon tussen 10.00 – 11.45 en 14.00 – 16.00 uur

Hostiebakkerij: hostiebakkerij.nl
Bestellingen via bestelformulier
of per E hostiebakkerij@gmail.com

Clamagus: Contactbrief (2 x per jaar)
Twitter: twitter.com/clarissenmegen
Facebook: facebook.com/zustersclarissenmegen

Rekeningnummer: (ANBI-instelling)
IBAN NL11TRIO 0390 3841 00 (BIC code TRIONL2U)
Zusters Clarissen, Clarastraat 2, 5366 AK MEGEN

Bereikbaarheid:
Voor routes en openbaar vervoer   Lees verder …