Doneren

Geachte donateur, Fijn dat u bereid bent ons met een gift te ondersteunen.
Wilt u bij uw donatie vermelden of u doneert aan onze gemeenschap of aan ons project: gas(t)vrij koken? Dank u wel.

Uw gift kunt u overmaken op: IBAN NL11TRIO 0390 3841 00 (BIC code TRIONL2U) Zusters Clarissen, Clarastraat 2, 5366 AK MEGEN

Donaties aan de gemeenschap

Als wij uw donatie ontvangen hebben berichten wij u ter bevestiging.

Wij zijn aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Wij attenderen u daartoe graag op de mogelijkheid van een periodieke gift die geheel aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.
Formulieren daartoe vind u via de belastingdienst.

Onze vriendelijke dank voor uw toezegging;
Zusters Clarissen, Megen