Doneren

Geachte donateur,
Fijn dat u bereid bent ons met een gift te ondersteunen.

Uw gift kunt u overmaken op:
IBAN NL11TRIO 0390 3841 00 (BIC code TRIONL2U)
Zusters Clarissen, Clarastraat 2, 5366 AK MEGEN

Als wij uw donatie ontvangen hebben berichten wij u ter bevestiging.

Wij zijn aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.
Wij attenderen u daartoe graag op de mogelijkheid van een periodieke gift die geheel aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.
Formulieren daartoe vind u via de belastingdienst.

Onze vriendelijke dank voor uw toezegging;
Zusters Clarissen, Megen