Doneren

Geachte donateur, Fijn dat u bereid bent ons met een gift te ondersteunen.
Wilt u bij uw donatie vermelden of u doneert aan onze gemeenschap of aan ons project: gas(t)vrij koken? Dank u wel.

Uw gift kunt u overmaken op: IBAN NL11TRIO 0390 3841 00 (BIC code TRIONL2U) Zusters Clarissen, Clarastraat 2, 5366 AK MEGEN

Donaties aan de gemeenschap

Als wij uw donatie ontvangen hebben
berichten wij u ter bevestiging.

Wij zijn aangemerkt als een ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling),
dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Wij attenderen u daartoe graag op de mogelijkheid
van een periodieke gift die geheel aftrekbaar is
van uw inkomstenbelasting.
Formulieren daartoe vind u via de belastingdienst.

Onze vriendelijke dank voor uw toezegging;
Zusters Clarissen, Megen

Donaties aan ons project: gas(t)vrij koken

Als u doneert voor ons project kunt u zich aanmelden via dit email-formulier (het is niet bedoeld voor inhoudelijke vragen).
Hoort bij uw gift een cadeau? Als u dit wenst te ontvangen dan a.u.b. cadeau+ letter vermelden bij uw donatie.

8 + 4 =