Geschiedenis

 

Boxtel als bakermat

De clarissen die in 1721 in Megen hun intrek namen, waren afkomstig uit het klooster Elisabethsdal te Boxtel, in 1513 gesticht vanuit het Vlaamse Hoogstraten. In 1717 hadden zij hun klooster op last van de toenmalige overheid moeten verlaten. Aanvankelijk kregen zij onderdak in hun stichtingsklooster.

Archieven vanuit het Boxtelse klooster ontsloten

In de jaren 2016-2018 is hard gewerkt aan de ontsluiting van charters (oorkonden en documenten) die vanuit het Boxtelse klooster mee zijn verhuisd naar Megen. Ze dateren uit de jaren 1390-1717. Inmiddels zijn ze te raadplegen op een eigen site en zijn ze (in beperkte oplage) in boekvorm verschenen. Op de foto charter 24, vertaling…
Alle charters te raadplegen op de site van het BHIC.

Geschiedenis van de communiteit

Bij het digitaliseren van deze oorkonden (mei 2016-juni 2018) kwamen we ook veel meer te weten over hoe de Clarissen in Boxtel leefden. Bij de zusters in Boxtel ligt het begin van onze communiteit. Het is mooi hoe we door de digitalisering en ontsluiting van de documenten nu alles kunnen lezen over de weg die de communiteit in Boxtel is gegaan en hoe ze in Megen terecht is gekomen.
In het digitale boekje kunt u meer lezen over deze geschiedenis.

Kasteelgrond

Rond 1720 pachtten de zusters een stuk grond in Megen. Het graafschap Megen was namelijk een enclave van godsdienstvrijheid in Brabant. De zusters troffen bij aankomst in Megen enkel een onbewoonbare ruïne aan van het kasteel van de Megense graven.
In 1720 begon men met de bouw van het klooster. Enkele zusters kwamen uit Hoogstraten naar Megen om toezicht te houden op de werkzaamheden. Zij woonden in een eenvoudig huis, dat de pastoor van Megen gehuurd had. Op 30 april 1721 kon de hele gemeenschap, bestaande uit 23 zusters, het nieuwe klooster ‘Sint-Josephsberg’ betrekken.

Wederwaardigheden

Sinds die tijd is er veel gebeurd. De zusters zijn tijdens de Franse Revolutie verjaagd, een tijd daarna mochten zij geen nieuwelingen meer aannemen, maar zij hebben volgehouden.

Tot op vandaag

Er is, wat de levensstijl betreft, natuurlijk veel veranderd, maar de intentie van ons leven is hetzelfde gebleven. We willen met elkaar een evangelische gemeenschap vormen: in verbondenheid met elkaar Christus navolgen door een leven van gebed en eenvoudig werk.

Meer over de geschiedenis van ons Megense klooster is te vinden op de geschiedenispagina’s van onze Federatie. Lees verder…