Doop van de Heer (A)

Matteus 3,13-17 - zr. Esther Inleiding: We vieren dit weekend het laatste hoogtepunt van de Kersttijd: de doop van de Heer. Het kind Jezus is inmiddels een volwassen man geworden. Groei en jongvolwassenheid zijn voorbij. Hij staat met volle kracht in het leven en op...

Lees meer

Goud, wierook en mirre – Hoogfeest Openbaring van de Heer

Mattheüs 2,1-12 - zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders, welkom in deze wake. In de speelse ernst van de liturgie hebben we een lange reis afgelegd en zijn we er bijna: we staan op de drempel van de Epifania Domini, waarbij God in de wereld verschijnt als een...

Lees meer

31e zondag door het jaar (c)

Wijsheid 11,23-12,2 en Lucas 19,1-10 - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij mogen ons allen welkom weten in de onmetelijke liefde van God, onze Schepper, Verlosser, Trooster en Redder. Zoals de schrijver van het boek Wijsheid deze zondag bidt:...

Lees meer

30e zondag door het jaar (C)

Lucas 18, 9-14  -  zr. Margriet Inleiding: De vrede en alle goeds van onze Heer zij met ons allen. Welkom in deze viering op de vooravond van de alweer 30e zondag van het liturgisch jaar, waarin we het evangelie zullen gaan horen over de farizeeër en de tollenaar. Een...

Lees meer

29e zondag door het jaar (C)

Bij Exodus 17,8-13 en Lucas 18,1-8 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, wij mogen ons welkom weten in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. In de lezingen van deze zondag gaat het over bidden. Lucas verhaalt ons dat Jezus...

Lees meer