Vigilie 11e zondag door het jaar (B)

Marcus 4,26-34 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Waar de apostel Paulus in zijn brieven vooral beelden gebruikt die ontleend zijn aan...

Lees meer

Vigilie Sacramentsdag (B)

Marcus 14, 12-16.22-26 - zr. Angela Inleiding: zusters en broeders, van harte welkom in het huis van de Heer die zegt ‘’kom’ en wij komen. Het feest van deze zondag brengt een stroom van mooie, intense en hartstochtelijke liederen voort, niet alleen in het verleden...

Lees meer

Vigilie zesde zondag van Pasen (B)

1 Johannes 4,7-10; Johannes 15,9-17 - zr. Johanna Inleiding: Lieve mensen, Wat is liefde? Deze vraag speelde steeds maar weer door mijn hoofd bij het voorbereiden van deze viering. De lezingen van vandaag gaan zo nadrukkelijk over liefde dat ik er niet omheen kan om...

Lees meer

Vigilie vierde zondag van Pasen (B)

Johannes 10,11-18 - zr. Marijke Inleiding: Broeders en zusters we mogen ons welkom weten in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De 4de zondag van Pasen wordt traditiegetrouw de Zondag van de Goede Herder genoemd. Op deze dag wordt ook, sinds de...

Lees meer

Vigilie derde zondag van Pasen (B)

Lucas 24,35-48 - zr. Chiara Inleiding: Broeders en zusters, welkom in deze vigilieviering van de 3e zondag van Pasen. Wij zijn hier samen in de aanwezigheid van God onze Vader, onze verrezen Heer Jezus Christus en de heiliger Geest. Amen. In het lied dat we net zongen...

Lees meer

Je moet de zee doorgaan… – vigilie Palmzondag

Jesaja 50,4-7 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, wij mogen ons vanavond samen welkom weten in de ruimte en de liefde van de ene God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We staan aan het begin van de Goede Week, waarin we het lijden en sterven van...

Lees meer