Vigilie 32e zondag door het jaar C

2 Makkabeeën 7,1-41 - zr. Angela inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in deze wake naar de zondag toe. We lezen vanavond alleen de eerste lezing van deze zondag, maar wel als geheel. Morgen lezen we slechts een bij elkaar geplakt deel ervan, waardoor het...

Lees meer

Vigilie 31e zondag door het jaar C

Lucas 19,1-10 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie op de vooravond van de 31e zondag door het jaar. Het staat er deze zondag vurig...

Lees meer

Vigilie 27e zondag door het jaar C

Lucas 17,5-10 - zr. Emmanuel ‘Wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.’ Zo klinkt het in het Evangelie van deze zondag. Als er iemand is die deze woorden van harte en vol...

Lees meer

Vigilie 25e zondag door het jaar C

Amos 8,4-7 en Lucas 16,1-13 - zr Marijke Inleiding: Broeders en zusters, We mogen ons welkom weten in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Afgelopen zondag lazen we over een jongste zoon die verloren liep en in zijn ellende verlangde naar het...

Lees meer

Vigilie 21e zondag door het jaar C

Testament van Clara 71-78 en Lucas 13,22-30 - zr. Emmanuel Testament van Clara 71-78: 71 En omdat de weg of het pad waarlangs men gaat smal is en de poort waardoor men het leven binnengaat nauw is en er weinig mensen zijn die deze weg bewandelen en door die poort...

Lees meer

Vigilie 20e zondag door het jaar C

Lucas 12,49-53 - zr. Christiana Inleiding: Het evangelie van deze zondag klinkt ons wat vreemd in de oren. Jezus heeft het immers over onderlinge verdeeldheid: dat lijkt tegenstrijdig met het beeld van Christus als de Vredevorst, de algoede God van Barmhartigheid en...

Lees meer

Transitus van de heilige Clara – Leer je roeping kennen!

* welkom en inleiding: Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de hoogste Drievuldigheid en heilige Eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze viering, deze wake waarin wij samen Clara’s sterven en transitus naar...

Lees meer

Vigilie 19e zondag door het jaar C

Lucas 12,32-40 - zr. Angela inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De lezingen van deze zondag hebben een hoog franciscaans gehalte en een verrassende actualiteit. De evangelist Lucas schrijft...

Lees meer

Vigilie 18e zondag door het jaar C

Lucas 12,13-21 - zr. Esther Lezing   Wijsheidsspreuk 18 van Franciscus Gelukkig de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt, zoals hijzelf door hem gedragen zou willen worden als hij in dezelfde toestand zou verkeren. Gelukkig de dienaar die al het goede...

Lees meer