31e zondag door het jaar (c)

Wijsheid 11,23-12,2 en Lucas 19,1-10 - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij mogen ons allen welkom weten in de onmetelijke liefde van God, onze Schepper, Verlosser, Trooster en Redder. Zoals de schrijver van het boek Wijsheid deze zondag bidt:...

Lees meer

30e zondag door het jaar (C)

Lucas 18, 9-14  -  zr. Margriet Inleiding: De vrede en alle goeds van onze Heer zij met ons allen. Welkom in deze viering op de vooravond van de alweer 30e zondag van het liturgisch jaar, waarin we het evangelie zullen gaan horen over de farizeeër en de tollenaar. Een...

Lees meer

29e zondag door het jaar (C)

Bij Exodus 17,8-13 en Lucas 18,1-8 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, wij mogen ons welkom weten in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. In de lezingen van deze zondag gaat het over bidden. Lucas verhaalt ons dat Jezus...

Lees meer

26e zondag door het jaar (C); Franciscaans Jongerentreffen

Lucas 16,19-31 - zr. Esther Welkom en inleiding: De genade van God, de liefde van Jezus Christus, en de gemeenschap van de H. Geest zij met ons allen. Welkom u allen en bijzonder jullie die deelnemen aan het 20e FJT. Fijn dat jullie er zijn! Het evangelie van deze...

Lees meer

Vigilie 24e zondag door het jaar (c)

Lucas 15,1-32 - zr Edith Inleiding: Zusters en broeders, U bent allen welkom in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Vandaag beluisteren wij drie parabels, verhalen uit en voor het leven van alle dag, waarin wij als in een spiegel kijken en in de weerkaatsing...

Lees meer

Vigilie 23e zondag door het jaar (C)

De brief van Paulus aan Filémon - zr. Johanna Welkom en opening: Broeders, gasten, zusters, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest en de genade van God onze Vader, zij met ons allen. van harte welkom in deze viering!...

Lees meer

Transitus heilige Clara

Inleiding: Zusters en broeders in Christus, van harte welkom in deze viering, waarin wij de transitus van de heilige Clara gedenken. Gebonden – verbonden, heeft deze viering als thema meegekregen. De bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter schreef een aantal jaren...

Lees meer