Je moet de zee doorgaan… – vigilie Palmzondag

Jesaja 50,4-7 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, wij mogen ons vanavond samen welkom weten in de ruimte en de liefde van de ene God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We staan aan het begin van de Goede Week, waarin we het lijden en sterven van...

Lees meer

vigilie derde zondag door het jaar B

Marcus 1,14-20 en het verhaal van Jona - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij mogen ons hier vanavond allen welkom weten in de ruimte en de liefde van God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. De liturgie van de Kerk biedt ons deze zondag...

Lees meer

Openbaring van de Heer – B

Efeziers 3,2-3a. 5-6 en Matteus 2,1-12  -  zr. Esther Inleiding en gebed Genade en vrede voor u, vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus Een kind geboren in Bethlehem, verblijd u dan Jeruzalem…. dat zongen we. Maar Jeruzalem was helemaal niet zo blij met dit...

Lees meer

Feest Heilige Familie, jaar B

Hebreeën 11,8-19 - zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders in Christus, van harte welkom in deze vigilieviering. We vieren deze zondag het feest van de Heilige Familie. Een feest dat sinds de instelling ervan maar liefst twee keer weer verplaatst is, steeds...

Lees meer