Vigilie 2e zondag door het jaar, C

Jesaja 62,1-5 en Johannes 2,1-12 - zr. Agatha Inleiding: Welkom in de viering van de tweede zondag door het jaar. Begin van de zondagen door het jaar. Maar ook nog een derde openbaringsfeest, het is als het ware een scharniermoment. Met het openbaringsfeest van de...

Lees meer

Vigilie Doop van de Heer, jaar C

Titus 2,11-14+3,4-7 + Lucas 3,15-16+21-22 - zr. Emmanuel Inleiding: (Broeders en) zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. We vieren vanavond en morgen het feest van de Doop van...

Lees meer

Vigilie Openbaring des Heren

Mattheüs 2,1-12 - zr. Angela Inleiding: In deze vigilie van Openbaring van de Heer lezen we het evangelieverhaal in drie delen. Elk deel loopt uit oprechte of gehuichelde huldiging: -wij zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen; -dan kan ook ik het hulde gaan...

Lees meer

Vigilie Hoogfeest H. Willibrord

Hebreeën 13,7-9a + 15-17a en Marcus 16,15-20  -  zr. Esther Welkom en inleiding: Vrede zij u vanwege God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Van harte welkom in deze vigilieviering aan de vooravond van het hoogfeest van de H. Willibrord. De brief aan de Hebreeën...

Lees meer

Vigilie 31e zondag door het jaar B

Deuteronomium 6,2-6 en Marcus 12,28b-34 - zr. Rebecca Inleidend woord: Broeders en zusters, wij mogen ons hier allen welkom weten in de ruimte en de liefde van God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor. Luister. Het is een oproep die deze zondag zowel in de...

Lees meer