Vigilie 21e zondag door het jaar C

Testament van Clara 71-78 en Lucas 13,22-30 - zr. Emmanuel Testament van Clara 71-78: 71 En omdat de weg of het pad waarlangs men gaat smal is en de poort waardoor men het leven binnengaat nauw is en er weinig mensen zijn die deze weg bewandelen en door die poort...

Lees meer

Vigilie 20e zondag door het jaar C

Lucas 12,49-53 - zr. Christiana Inleiding: Het evangelie van deze zondag klinkt ons wat vreemd in de oren. Jezus heeft het immers over onderlinge verdeeldheid: dat lijkt tegenstrijdig met het beeld van Christus als de Vredevorst, de algoede God van Barmhartigheid en...

Lees meer

Transitus van de heilige Clara – Leer je roeping kennen!

* welkom en inleiding: Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de hoogste Drievuldigheid en heilige Eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze viering, deze wake waarin wij samen Clara’s sterven en transitus naar...

Lees meer

Vigilie 19e zondag door het jaar C

Lucas 12,32-40 - zr. Angela inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De lezingen van deze zondag hebben een hoog franciscaans gehalte en een verrassende actualiteit. De evangelist Lucas schrijft...

Lees meer

Vigilie 18e zondag door het jaar C

Lucas 12,13-21 - zr. Esther Lezing   Wijsheidsspreuk 18 van Franciscus Gelukkig de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt, zoals hijzelf door hem gedragen zou willen worden als hij in dezelfde toestand zou verkeren. Gelukkig de dienaar die al het goede...

Lees meer

Vigilie 16e zondag door het jaar C

Lucas 10,38-42 en Franciscus' Regel voor de kluizenarijen - zr. Emmanuel Bezinning: Broeders en zusters, het evangelie van deze zondag, over Jezus’ bezoek aan Martha en Maria wordt traditioneel ook wel uitgelegd als de voorafspiegeling van twee rollen binnen het...

Lees meer

Vigilie 13e zondag door het jaar C

Lucas 9, 51-62 en 1e brief van Clara aan Agnes van Praag 15-21 - zr. Emmanuel Bezinning: In het Evangelie hoorden we hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Vastberaden aanvaardt Jezus de reis, tekent de evangelist Lucas op. Blijkbaar gaat er iets aanstekelijks van die...

Lees meer

Vigilie Pinksteren C

Ezechiel 37,1-14 en Joannes 7,37-39 - zr. Esther Inleiding De actualiteit bracht me voor deze vigilie naar de visoenen van Ezechiël. We horen er één maar ze klinken alle mee. Beelden van afbraak, verval, bitterheid, dorheid. Maar uiteindelijk ook van herstel, opbouw...

Lees meer

Vigilie 3e zondag van Pasen C

Johannes 21,1-19 - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze wake op de vooravond van de derde zondag van Pasen, ook wel ‘zondag Jubilate’ genoemd. Overstromende jubel en paasvreugde. De werkelijkheid van Pasen zullen wij...

Lees meer