Veertigdagentijd

Ik moet in deze tijd van dreiging en vernietiging denken aan de voorbede van Abraham voor Sodom, de stad die op het punt stond verdelgd te worden. Abraham neemt het op voor Sodom en richt zich in alle bescheidenheid tot God met de woorden: ‘Mag ik zo vrij zijn tot...

Lees meer

Vigilie 4e zondag door het jaar, C

Lucas 4,21-30 - zr. Christiana In het evangelie van deze zondag schildert Lucas een tableau, als het ware een samenvatting in het klein van wat er in het grote geheel gebeurt: Christus wordt aanvankelijk ‘goed gekeurd’, geëerd zelfs, men is versteld, vol verbazing....

Lees meer

Vigilie 2e zondag door het jaar, C

Jesaja 62,1-5 en Johannes 2,1-12 - zr. Agatha Inleiding: Welkom in de viering van de tweede zondag door het jaar. Begin van de zondagen door het jaar. Maar ook nog een derde openbaringsfeest, het is als het ware een scharniermoment. Met het openbaringsfeest van de...

Lees meer

Vigilie Doop van de Heer, jaar C

Titus 2,11-14+3,4-7 + Lucas 3,15-16+21-22 - zr. Emmanuel Inleiding: (Broeders en) zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. We vieren vanavond en morgen het feest van de Doop van...

Lees meer

Vigilie Openbaring des Heren

Mattheüs 2,1-12 - zr. Angela Inleiding: In deze vigilie van Openbaring van de Heer lezen we het evangelieverhaal in drie delen. Elk deel loopt uit oprechte of gehuichelde huldiging: -wij zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen; -dan kan ook ik het hulde gaan...

Lees meer