Vigilie 29e zondag door het jaar B

Marcus 10,35-45 - zr. Emmanuel ‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen…’ Toen onze zuster Coleta jaren geleden gevraagd werd of ze een levensmotto had, en zo ja, hoe dat dan luidde,...

Lees meer

Vigilie 27e zondag door het jaar B

Genesis 2,18-24 en Marcus 10,2-16 - zr. Marijke Welkom en inleiding: Broeders en zusters we mogen ons welkom weten in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zongen het net al, alles begon bij God, Hij schiep het water, het licht ,de mens en het...

Lees meer

Vigilie 26e zondag door het jaar B

Numeri 11,10-30 - zr. Angela Woord van welkom: Zusters en broeders, van harte welkom in deze ‘tent van samenkomst’. Ook hier zal God neerdalen in een wolk en ons zegenen met zijn geest en leven. We lezen in deze vigilie vooral uit het boek Numeri. Numeri is Latijn...

Lees meer

Vigilie 24e zondag door het jaar B

Jesaja 50,5-9a, Marcus 8,27-35 - zr. Agatha Bezinning: Gaande de weg onderhoudt Jezus zich met zijn leerlingen. Op deze weg polst Hij zijn leerlingen over de indruk die “de mensen” van Hem hebben. Hij had al vele wonderen verricht en talrijke scharen onderwezen in het...

Lees meer

Vigilie 23e zondag door het jaar B

Marcus 7,31-37 - zr. Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier samen in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. ‘Hoor. Maar ik kan niet horen’, zo begint het lied waarmee wij openden. In het evangelie...

Lees meer

Vigilie 21e zondag door het jaar B

Johannes 6,60-69 - zr. Christiana Overweging: Een priester vertelde laatst over een huwelijksmis waar hij als voorganger voor het altaar stond- wachtend, met alle aanwezigen, op de komst van de bruid. En als het zover is en ze verschijnt, gaan allen staan, alle ogen...

Lees meer

Vigilie Maria Tenhemelopneming

1 Korinthiërs 15,54-57 - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters, van harte welkom in deze viering van de vigilie van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, een feest dat dit jaar op een zondag valt. Net zoals van alle heiligen, vieren we ook van Maria de...

Lees meer

Ten teken van de zegen van de Heer (10-slot)

11 augustus vieren wij het Hoogfeest van de heilige Clara. Ter voorbereiding daarop bezinnen wij ons in onze lezingendiensten op het Testament van Clara. Graag laten we u daarin delen. Tot en met dinsdag 10 augustus plaatsen wij hier steeds een gedeelte uit het...

Lees meer

Ten teken van de zegen van de Heer (9)

11 augustus vieren wij het Hoogfeest van de heilige Clara. Ter voorbereiding daarop bezinnen wij ons in onze lezingendiensten op het Testament van Clara. Graag laten we u daarin delen. Tot en met dinsdag 10 augustus plaatsen wij hier steeds een gedeelte uit het...

Lees meer