Vigilie 2e zondag Veertigdagentijd, A – Houvast

Matteüs 17,1-9 en Wijsheidsspreuk 19    - zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, wij mogen ons allen welkom weten in de ruimte en de liefde van God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Houvast. Dat is waartoe de Veertigdagentijd ons wil uitnodigen. Niet...

Lees meer

Vigilie 1e zondag Veertigdagentijd, A – Houvast

Matteüs 4,1-11 en 2BrAgn 10-14 - zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, wij mogen ons allen welkom weten in de ruimte en de liefde van God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We zongen het zojuist: Geboren om te leven, aanvaarden wij de reis… Inderdaad:...

Lees meer

Vigilie 4e zondag door het jaar A

Matteüs 5,1-12a - zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders, welkom in het huis van de Heer, bij Hem die ons uitnodigt anders te gaan waarnemen, voelen en denken. Het is de leerschool die Jezus ook zelf doorlopen heeft en waarin Hij ons voor wil gaan. Anders gaan...

Lees meer

Rond het Kind in de kribbe

Bezinning van zr Angela: Onze franciscaanse familie viert het komend jaar het achtste eeuwfeest van de levende kerststal waarmee Franciscus in 1223 in Greccio begon. Franciscus van Assisi beleefde het als zijn roeping het evangelie van Jezus Christus te volgen. Hij...

Lees meer

Vigilie 32e zondag door het jaar C

2 Makkabeeën 7,1-41 - zr. Angela inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in deze wake naar de zondag toe. We lezen vanavond alleen de eerste lezing van deze zondag, maar wel als geheel. Morgen lezen we slechts een bij elkaar geplakt deel ervan, waardoor het...

Lees meer