Vigilie 5e zondag van Pasen, B

Handelingen 9,26-31 en psalm 22 - zr. Angela Welkom en inleiding: zusters en broeders, welkom in het huis van de Heer, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij vieren vanavond de vooravond van de vijfde zondag van Pasen, terwijl ‘buiten’...

Lees meer

Vigilie 3e Zondag van Pasen B

1 Joannes 2,1-5a  en  Lucas 24,35-48  -   zr. Esther Inleiding We horen deze zondag hoe de twee uit Emmaus terugkeren in Jeruzalem en daar ook getuigenissen horen over het verschijnen van de Heer. En dan gebeurt het aan hen allen opnieuw: Jezus staat in hun midden en...

Lees meer

Vigilie Palmzondag B – Dorst naar Leven

Jesaja 50,4-7 en Franciscus' verhaal over de echte vreugde - zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilieviering op de vooravond van Palmpasen...

Lees meer

Vigilie 5e zondag Veertigdagentijd B – Dorst naar leven…

Johannes 12,20-33 en Franciscus' Brief aan de hele orde 4-11 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie van de vijfde zondag van de...

Lees meer

Vigilie 4e zondag Veertigdagentijd B – Dorst naar leven…

Johannes 3,14-21 en 1e regel van de minderbroeders 11,1-6 - zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in het huis van de Eeuwige, onze God en Schepper. Het thema van de vigilievieringen voor de 40-dagentijd is dit jaar: dorst naar leven. Juist in de...

Lees meer

Vigilie 3e zondag Veertigdagentijd B – Dorst naar leven…

Johannes 2,13-25 en Franciscus' brief aan de gelovigen 25-31 Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie van de derde zondag van de Veertigdagentijd....

Lees meer

vigilie 2e zondag Veertigdagentijd B – Dorst naar leven…

Marcus 9,2-10 en 1e Regel minderbroeders 22,25-35 - zr. Angela Inleiding: Broeders en zusters in Christus, van harte welkom in het huis van de Heer op de vooravond van de tweede zondag van de veertigdagentijd. En, mogen we op deze zondag wel zeggen, welkom op zijn...

Lees meer

vigilie 1e zondag Veertigdagentijd B – Dorst naar leven…

Marcus 1,12-15 en 1e Regel van de minderbroeders 1,1-5 - zr Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van onze God Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie op de vooravond van de eerste...

Lees meer

Aswoensdag

Bezinning van zr Rebecca: “Keer tot Mij terug,” zo horen we God vandaag zeggen bij monde van de profeet Joël. In de veertigdagentijd, die vandaag begint, worden we uitgenodigd om terug te keren op onze schreden, ons te bezinnen op de weg die we gaan en de nodige...

Lees meer