Vigilie 20e zondag door het jaar A

Matteüs 15,21-28 - zr. Christiana Overweging: Jubilate Deo, dierbare zusters en broeders- een jubellied voor de Heer! Het heilig Evangelie doet ons jubelen en deze zondag mij in het bijzonder. Immers, de vrouw die de Kerk ons voorhoudt in de evangelielezing; deze...

Lees meer

Vigilie 19e zondag door het jaar A

1 Koningen 19,1-21 - zr. Emmanuel inleidend woord: Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de Naam van onze Drie-Ene God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie van de 19e zondag door het jaar. Vorige week vierden we het...

Lees meer

Vigilie Gedaanteverandering van de Heer

Matteüs 17,1-9 en 2 Petrus 1,16-19 - zr. Angela Openingswoord: Zusters en broeders, van harte welkom in het huis van God, onze Vader. Wij vieren deze zondag de gedaanteverandering van de Heer. Dit feest gaat terug op een sterke traditie, alle drie de synoptische...

Lees meer

Vigilie 14e zondag A

Mattheüs 11,25-30 - zr. Esther Inleiding We horen deze zondag een kleine parel uit het Evangelie van Mattheus. Te midden van de weerspannige realiteit die Jezus meemaakt, klinkt er opeens een passage van een totaal andere sfeer en diepte. Laten we luisteren en nader...

Lees meer

Vigilie Sacramentsdag

Johannes 6,51-58 - zr. Emmanuel Inleidend woord: Zusters en broeders in Christus, wij zijn hier bijeen in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie van het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van...

Lees meer

Vigilie Drie-Eenheid

Exodus 34,4b-6+8-9 en Johannes 3,16-18 - zr. Angela welkom en inleiding: Zusters en broeders, welkom in deze vigilieviering op de vooravond van het feest van de Heilige Drie-eenheid. Alles begon met God. Maar wie ís God? Vanavond, op deze meest merkwaardige zondag van...

Lees meer

Vigilie Pinksteren

Handelingen 2,1-11 - zr. Rebecca Inleidend woord: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Op deze vooravond van het hoogfeest van Pinksteren zijn wij bijeen om te bidden om de gave van Gods...

Lees meer

Vigilie 7e zondag van Pasen, A

Johannes 17,1-11a - zr. Christiana Bezinning: In haar Wijsheid geeft de Kerk ons deze zondag in aanloop naar Pinksteren lezingen die met elkaar verbonden en verweven zijn door de draad -de levenslijn- van het gebed. “Allen bleven eensgezind volharden in het gebed” (1e...

Lees meer