Zuster worden

“De Heer heeft mij zusters gegeven,” zegt Clara van Assisi. Zo ervaren wij het ook: wij zijn in deze kloostergemeenschap als zusters door God bijeengebracht en aan elkaar gegeven. En God blijft roepen! Jonge vrouwen die zich geraakt en aangesproken voelen om zich geheel aan God toe te wijden in een leven van gemeenschap en gebed voor heel de wereld.
Zuster worden doe je niet van de ene op de andere dag. Er gaat een jarenlang proces van onderscheiding, kennismaking en ingroei aan vooraf, voordat je je definitief aan de gemeenschap en de levensvorm verbindt.
Maar het begint met die aanraking, met een fascinatie of een besef van iets in deze levensvorm dat je niet loslaat. Als je dit herkent, ben je van harte uitgenodigd dit nader te komen verkennen, in gesprek met een van onze zusters of ook door simpelweg als gast bij ons te verblijven en zo het kloosterleven nader te leren kennen.
Lees verder over roeping op de website van onze federatie: www.clarissen.nl/roeping

Stappen van ingroei

Er zijn verschillende stappen, fasen die je doorloopt als je wilt aansluiten bij een religieuze gemeenschap. Globaal hebben die een zelfde structuur. Concreet gaat het bij ons meestal zoals hieronder beschreven.

Kandidaat

Kennismaking (min. 1 jaar):

Je maakt kennis met de gemeenschap (en zij met jou) door regelmatig enkele dagen te gast te zijn en eventueel ook een periode als sabbatgast mee te leven; dit betekent meeleven en meewerken met de zusters binnen de beslotenheid van de gemeenschap.

Postulaat

Postulaat (1 jaar):

Als na de kennismakingsperiode de lichten wederzijds op groen staan, treed je in. Als postulant ben je lid van de gemeenschap, maar draagt nog niet het habijt. Je leert het leven van binnenuit kennen door mee te bidden en te werken. Je ontvangt vorming en begeleiding van de daarvoor aangewezen zuster.

Noviciaat

Noviciaat (2 jaar):

Na een jaar postulaat ontvang je het habijt en wordt daarmee ook opgenomen in de wereldwijde orde van de clarissen. Je zet het traject van ingroei en vorming voort als novice. In deze jaren wordt er veel aandacht besteed aan de toerusting die ieder nodig heeft in de vorm van lessen, gesprekken, en uitwisseling. Het zijn de jaren met de sterkste focus op de vorming en ingroei in de spiritualiteit en levensvorm.

Professie

Professie voor drie jaar

Na het voltooien van het noviciaat volgt de professie voor drie tot vijf jaar. Je legt dezelfde geloften af als de al geprofeste zusters, maar nog voor een bepaalde tijd. In deze periode krijg je meer verantwoordelijke taken binnen de gemeenschap en worden de lessen en de begeleiding langzaam afgebouwd.

Plechtige professie

Met de plechtige professie, ten slotte, verbind je je voor heel je leven aan de gemeenschap en de levensvorm, in een algehele toewijding aan God.

‘Wat zit er in mij wat nog geen stem kan krijgen? Leef ik het leven dat ik wil leiden?’  Roeping als levensweg.