Gebeds-intenties

Ons intentieboek is weer vrij bereikbaar, maar u kunt ook digitaal uw intenties in onze aandacht blijven brengen.
Wij bidden dan met u mee.

Gebedstijden

Getijdengebed (weekdagen)

06.30u  Lezingendienst
07.45u  Morgenviering
12.00u  Middagdienst

17.45u  Avondviering
(di. + vr. met eucharistieviering)

19.30u  Avondviering (donderdag)
20.30u   Dagsluiting (niet op do & za)

Zondag-vieringen

Zaterdag:
16.45u  Evangelie lezen
17.45u  Avondviering
19.30u  Vigilieviering    Ter overweging

Zondag:  (tenzij anders vermeld)
Geen lezingendienst
07.00u   Morgenviering
09.00u   Eucharistieviering + koffiedrinken
17.45u   Avondviering
Overige gebedsdiensten als in de week

Bijzondere vieringen

8 april    Aankondiging van de Heer
9.00 u    Eucharistie