Gebedstijden

Getijdengebed (weekdagen)

06.30u  Lezingendienst
07.45u  Morgenviering
12.00u  Middagdienst

17.45u  Avondviering
(di. + vr. met eucharistieviering
(woensdag 16.30   open meditatie)
19.30u  Avondviering (donderdag.)
20.30u   Dagsluiting (niet op do.& za. )

Zondag-vieringen

Zaterdag:
16.45u  Evangelie lezen
17.45u  Avondviering
19.30u  Vigilieviering    Ter overweging….

Zondag:  (tenzij anders vermeld)
Geen lezingendienst
07.00u   Morgenviering
09.00u   Eucharistieviering
17.45u   Avondviering
Overige gebedsdiensten als in de week

Bijzondere vieringen

De vigilievieringen van de veertigdagentijd hebben als thema: pelgrimstocht.
Welkom op de zaterdagavond 19.30 uur.

Dinsdag 19 maart: Hoogfeest H. Jozef
9.00 eucharistieviering en aansluitend koffie drinken.

Maandag 25 maart: Hoogfeest Aankondiging van de Heer
9.00 eucharistieviering en aansluitend koffie drinken.