Vierde zondag van Pasen, roepingenzondag (C)

Johannes 10,27-30 - zr. Emmanuel 'Wij horen aan Hem'(psalm 100,3) Inleiding: Broeders en zusters in Christus, van harte welkom in deze vigilieviering op de vooravond van de vierde zondag van Pasen. Het is de zondag van de Goede Herder. Ieder jaar wordt op deze zondag...

Lees meer

Derde zondag van Pasen (C)

Johannes 21,1-19 - zr. Rebecca Welkom en inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze viering. Het is de vooravond van de derde zondag van Pasen. Na twee volle weken is de paasjubel nog niet verstomd: Christus is verrezen, ja waarlijk...

Lees meer

Tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen (c)

Johannes 20,19-31 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, onze verrezen Heer geve u zijn vrede! Van harte welkom in deze vigilie van de octaafdag van Pasen, ook wel: Beloken Pasen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘beluiken’, wat ‘afsluiten’...

Lees meer

Zesde zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Jesaja 50,4-7 - zr. Margriet Inleiding: De zee doorgegaan en de tocht begonnen, zijn we gekomen op onze 6e pleisterplaats op onze weg naar Jeruzalem, allen van harte welkom. Laten we hier weer een moment vertoeven en rusten, wetend van Zijn nabijheid; de Eeuwige in...

Lees meer

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Johannes 8,1-11 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, tochtgenoten onderweg, van harte welkom in deze vigilie van alweer de vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Vorige week mijmerden we met onze pelgrim over een van de grote levensvragen van de...

Lees meer

Vierde zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Lucas 15,1-3+11-32 - zr. Margriet Inleiding: De zee doorgegaan en de tocht begonnen, zijn we gekomen op onze 4e pleisterplaats in de woestijn, allen van harte welkom. Laten we hier weer een moment vertoeven en rusten, wetend van Zijn nabijheid; de Eeuwige in wie wij...

Lees meer

Derde zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Lucas 13,1-9 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, tochtgenoten onderweg, van harte welkom in deze vigilie van de derde zondag van de Veertigdagentijd. Vorige week was de berg Tabor onze pleisterplaats. Met de leerlingen zagen we Jezus omstraald...

Lees meer

Tweede zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Lucas 9,28-36 - zr. Margriet Inleiding: Nadat we de zee zijn doorgegaan en de tocht begonnen, zijn we nu gekomen op onze tweede tussenstop in de woestijn, allen van harte welkom. Laten we hier nu een moment vertoeven en rusten, wetend van zijn nabijheid; de Eeuwige in...

Lees meer

Eerste zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Lucas 4,1-13 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, van harte welkom in deze vigilie van de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Afgelopen woensdag zijn we onze tocht begonnen, onze tocht van veertig dagen in de woestijn. Zoals het volk van...

Lees meer