Tweede zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Lucas 9,28-36 - zr. Margriet Inleiding: Nadat we de zee zijn doorgegaan en de tocht begonnen, zijn we nu gekomen op onze tweede tussenstop in de woestijn, allen van harte welkom. Laten we hier nu een moment vertoeven en rusten, wetend van zijn nabijheid; de Eeuwige in...

Lees meer

Eerste zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Lucas 4,1-13 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, van harte welkom in deze vigilie van de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Afgelopen woensdag zijn we onze tocht begonnen, onze tocht van veertig dagen in de woestijn. Zoals het volk van...

Lees meer

Achtste zondag door het jaar (C)

Lucas 6,39-45 - zr. Johanna Overweging: “Ik ben oké – jij niet. Maar ik kan je helpen om ook oké te worden; door mijn wijze raad.” Dat is de houding waar Jezus hier de draak mee steekt. Je kunt over de tekorten van een ander mens helemaal geen oordeel hebben als je je...

Lees meer

Vijfde zondag door het jaar (C)

Jeremia 17,5-8; Lucas 6,17+20-26 - zr. Rebecca Inleiding en gebed Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze viering. We zongen het zojuist: Het zuchten van ons hart in onze diepste nood draagt het eigenst inschrift van Gods Naam. Hij is het...

Lees meer

Vierde zondag door het jaar (C)

Lucas 5,1-11 - zr. Agatha Overweging: Lucas verhaalt ons Jezus optreden zo beeldrijk, dat we het ons vrij eenvoudig kunnen voorstellen. Jezus staat daar aan de oever en steeds meer mensen komen toegestroomd. Zoveel dat Hij, om nog verstaanbaar te zijn en vrij te...

Lees meer

Tweede zondag door het jaar (C)

Johannes 2,1-12 - zr. Emmanuel God Die ons aan elkaar als wijn te drinken geeft,/zend op het feest die daar het zoet geheim van heeft,/Hem die geheel ons zijn herschept en zie ’t is goed,/die water maakt tot wijn, vreugde in overvloed. Op deze tweede zondag door het...

Lees meer

Feest Doop van de Heer (C)

Lucas 3,15-16+21-22 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze vigilie van het feest van de Doop van de Heer. Met het vieren van dit feest sluiten wij de Kersttijd af. Ergens is dat toch wel eigenaardig. Met Kerstmis en...

Lees meer

Hoogfeest Openbaring des Heren (C) – De ster

  Mattheüs 2,1-12 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, van harte welkom in deze vigilie van het Hoogfeest van de Openbaring des Heren. Wij zien hem niet, maar hij is er vanavond: de ster. De ster van Bethlehem. Wie op google ‘de ster van Bethlehem’ intikt...

Lees meer