Parel in een landschap

Duurzaamheid

Een nieuwe keuken mede voor gas(t)vrij koken
dankzij vele gaven in antwoord op onze Crowdfunding

Bouwen aan een duurzame toekomst

De huidige tijd daagt ons uit om de rijke spirituele traditie waar wij uit leven nog actiever en uitdrukkelijker gestalte te geven. Dat willen wij graag blijven doen op deze unieke plek, die wij als heilige grond ervaren. Tegelijk blijkt het in toenemende mate een uitdaging om de financiële middelen te vergaren voor het onderhoud van de monumentale gebouwen van ons klooster. Wij hebben daarom op grond van onze eigen identiteit en inspiratie als clarissen een plan uitgewerkt waarin vier pijlers worden uitgebouwd, die samen een duurzame toekomst voor onze gemeenschap op deze plek mogelijk zullen maken. Dit houdt in dat zij zowel onze financiële situatie als de vitaliteit en uitstraling van onze gemeenschap ten goede zullen komen. Deze vier pijlers zijn: gastenontvangst, productlijnen, duurzaamheid (m.n. vermindering van energieverbruik) en de ‘tafel van de Heer’.

Ons project “Bouwen aan een duurzaam clarissenleven” wordt deels gefinancierd met Europees geld. In het Europese interreg project “Parels in Helende Landschappen” werken wij samen met Nederlandse en Vlaamse partners aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme.

Die samenwerking spitst zich toe op drie onderdelen van ons project:
1) Uitbreiding van gastvrijheid door duurzame verbouwing van ons gastenverblijf met ook vier extra gastenkamers.
2) Inrichting van een duurzame stilte en meditatieruimte in onze kapel, om bezoekers stilte, rust, meditatie en bezinning te bieden.
3) De verbouwing van een deel van het klooster tot ruimtes waar onze zusters kunnen werken aan de kloosterproducten (jams, diverse soorten thee, vegetarische broodspreads, etc.) en een winkel waar de kloosterproducten verkocht kunnen worden.

Wij zijn dankbaar dat wij via interreg Vlaanderen Nederland bij kunnen dragen aan duurzame gastvrijheid op ons klooster en aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Megen.

Gas(t)vrij koken

Gas verdwijnt >  inductie is de toekomst >  inductie is cool (of hot?)

Mede dankzij vele goede gevers die gereageerd hebben op onze Crowdfunding is onze kloosterkeuken  geheel gerenoveerd van gas naar gasvrij koken. Dit is een van onze mogelijkheden om voor de toekomst bij te dragen aan maatschappelijke verduurzaming.

Ja, ook wij, zusters clarissen, gaan voor duurzaamheid en stappen over naar inductieDe investering zal renderen omdat duurzaam koken niet alleen onze eigen gemeenschap betreft, maar ook iedereen die bij ons te gast is. Het fornuis speelt (letterlijk) een centrale rol in onze missie en gastvrijheid richting een ieder die op ons pad komt.