Spiritualiteit

In 2021 vierden wij een jubileum. We waren 300 jaar in Megen (sinds 1721) en bestonden 550 jaar als gemeenschap (sinds 1471). Bij gelegenheid van dat jubileum hebben we een zevental filmpjes gepubliceerd rond centrale thema’s van ons leven. We zetten ze hier graag bij elkaar omdat ze ook een inzicht geven in onze geleefde spiritualiteit.

Meer over Clara van Assisi en haar spiritualiteit vindt u op de website van onze Federatie (samenwerkingsverband van Clarissen in Nederland)

Roeping gebeurt daar waar Gods verlangen naar ons en ons verlangen naar God bij elkaar komen en wij op weg gaan. Het eerste filmpje gaat in op die roeping en op het begin van de weg met ingroei en vorming. De zes filmpjes daarna draaien om facetten/aspecten die die weg kleur en glans geven

Je roeping doet je wegtrekken uit je oude bestel en voert je binnen in een religieuze familie en uiteindelijk in een wereldwijde gemeenschap waarin alle schepselen je zusters en broeders zijn. Je bent niet langer alleen, je ontvangt het leven als een gave en deelt het dichtbij en ver.

Roeping brengt dan ook gastvrijheid met zich mee, de gastvrijheid waarmee je nieuwe religieuze familie jou opneemt en jou binnenleidt in op jouw beurt gastvrijheid voor anderen, ja, alle schepselen. Wij allen zijn pelgrims en vreemdelingen in deze wereld, aangewezen op een welkom van anderen.

In gebed en meditatie krijg je de tijd om het verlangen van God naar jou en jouw verlangen naar God te laten groeien en tijd om in en met jezelf heel de wereld met al haar noden aan god toe te vertrouwen.  In de stilte kunnen wij opengaan voor de ingevingen van Gods Geest, de Levendmaker.

En we werken. Clara beschouwt het kunnen werken als een genade, niet als een straf. We mogen  werken voor ons levensonderhoud, meewerken met de Schepper en anderen van dienst zijn. En we leggen  ons erop toe ons werk te doen in de geest van gebed en toewijding.

Franciscus bad onderweg vaak zingend en spelend, met behulp van twee gekruiste boomstokken kon hij zijn zang als met vioolspel begeleiden.
Zang en muziek klinken in onze liturgie, zingen is dubbel bidden. De melodie houdt de inhoud makkelijker vast en blijft met ons meegaan de dag door, ons leven door. Zo krijgen we de kans te bidden zonder ophouden, altijd te waken en te bidden.

Franciscus zong het Zonnelied. Hij nodigde alle schepselen uit om als zusters en broeders in te stemmen met zijn lof van God. Ook wij zijn onderdeel van die schepping, en ontvangen van God een bijzondere verantwoordelijkheid voor het werk van zijn handen. We zijn gezegend met een paradijselijke tuin waarin we genieten en waarvan we eten. We ervaren de uitdaging om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis en duurzaam te zijn ook over de grenzen van ons terrein heen.

Aan de vooravond van het feest van de Heilige Clara (10 augustus 2021) organiseerden wij een symposium rond de heilige Clara en haar levenswijze. De lezingen die werden gepresenteerd vindt u hieronder:

Lezing van zr. Angela Holleboom
Lezing van Willem Marie Speelman
Lezing van Rosaliene Israël.