Dagelijks leven

De maatgang van de tijd wordt bepaald door de liturgische tijden en feesten van de kerkelijke jaarcyclus. Het getijdengebed ordent de dag. Dit gemeenschapsgebed voedt de persoonlijke meditatie. Behalve door lezingen uit de H. Schrift en teksten van geestelijke schrijvers, zingen wij psalmen en andere Bijbelse teksten.
Zingen en lezen worden afgewisseld met stilte om wat je raakt, binnen te laten komen.
Onze dag is opgebouwd rond die gebedsdiensten en persoonlijk gebed: Wie met ons mee wil bidden, is van harte welkom in onze gebedsdiensten! Schroom dus niet om aan te bellen. 

Werkzaamheden

Wij werken om in ons levensonderhoud te voorzien. Samen zorgen wij voor de liturgie, voor ons eten, onze kleren, ons huis.
Wij werken in onze hostiebakkerij en ontvangen gasten, zoals u op andere pagina’s kunt lezen. Ook is er ruimte voor ieders aanleg en creativiteit. Bij het werk gaat het om aandachtig met de dingen bezig te zijn, zodat de onderstroom van gebed en toewijding niet stokt. Evenwicht tussen gebed en werk is van belang. Centraal staat daarbij de vraag: door wie of wat ben ik bezet of laat ik mij bezetten?

Ordening van de tijd

6.00 uur: opstaan. In stilte gaan wij de dag in

6.30 uur: lezingendienst of ‘metten’
Daarna is er tijd voor persoonlijk gebed, meditatie of lectio divina (biddende bijbellezing)

7.45 uur: morgenviering of ‘lauden’: een lofprijzing / dankzegging om de nieuwe dag te heiligen,

Na de morgenviering ontbijten we in stilte en om 8.45 uur beginnen we aan ons werk.
Om 10.30 uur is er koffie voor wie wil en is er een kwartier waarin we elkaar kunnen ontmoeten in de refter.

12.00 uur: Op het middaguur is er de middagdienst als herademing tussen de inspanning van het werk, waarna middageten, afwas of even rust.
We hervatten ons werk 13.30 uur.

15.30 uur: ‘recreatie’, dat wil zeggen ontmoeting en ontspanning 
als gemeenschap tezamen.
16.15 uur: stille tijd voor geestelijke lezing en persoonlijk gebed

17.45 uur: avondviering of ‘vespers’ als heiliging van de avond.
Op dinsdag- en vrijdagavond met eucharistieviering
Daarna avondmaaltijd en afwas.

Dan volgt open vrije ruimte voor bijvoorbeeld een wandeling of andere beweging, de krant of het journaal, een hobby, studie, een goed boek of tijdschrift, een brief….

20.30 uur: dagsluiting of ‘completen’ als toewijding van de nachtelijke stilte aan het Geheim van alle leven (op donderdagavond om 19.30 uur).

We spreken dan niet meer tot na het ontbijt van de volgende morgen.