5e Klaagzang – zr. Christiana

https://youtu.be/AIn7ZvMhoQs LAMED. De kinderen vragen aan hun moeders: "Ach waar is koren en wijn?" In onmacht zinken zij neer, in de straten der stad, of geven de geest, op de schoot van hun moeders. MEM. Wat zal ik u raden, wat voor u bedenken, dochter van...

Lees meer

4e Klaagzang – zr. Rebecca

https://youtu.be/UBVykaej4lw Een klaaglied van de profeet Jeremia. CHET. JHWH had besloten de muur te vernielen van de dochter van Sion; het meetsnoer had Hij gespannen, trok zijn hand niet meer terug van het werk der verwoesting. De wal en de muur liet Hij treuren en...

Lees meer

3e Klaagzang – zr. Margriet

https://youtu.be/xKpFyBrJdjo JOD. De vijand, legde zijn hand op alles wat haar dierbaar was. Ja, zij heeft het moeten aanschouwen dat heidenen introkken in haar heiligdom, ofschoon Gij hun had verboden in uw gemeente te komen. KAF. Heel haar bevolking...

Lees meer

2e Klaagzang – zr. Imma

https://youtu.be/D99vSKJkdHc WAU. Verdwenen voor de dochter van Sion: al haar glorie. Haar vorsten: als rammen die geen weideplaats vinden! Zij lopen uitgeput voor de drijver uit. ZAIN. Nog altijd denkt Jeruzalem terug aan haar tijd van nood en ellende: toen haar...

Lees meer

1e Klaagzang – zr. Agatha

https://youtu.be/rZ8y08428Ms Een klaaglied van de profeet Jeremia. ALEPH. Ach hoe eenzaam zit zij terneer, de eens zo volkrijke stad. Hoe blijft zij als weduwe achter,de machtige onder de volken; hoe moet de vorstin der landouwen slavendienst verrichten! BET. De hele...

Lees meer
Klaagzangen in de Goede Week

Klaagzangen in de Goede Week

Wij staan voor de Goede week, waarin wij lijden, dood en verrijzen van Jezus Christus gedenken en vieren. In deze week zingen wij, naar een lange traditie, de Klaagzangen. Het zijn fragmenten uit het Bijbelboek Klaagliederen. Oorspronkelijk ontstaan rond de...

Lees meer
Voedsel voor de ziel

Voedsel voor de ziel

Iedere week mag ik twee dagen werkzaam zijn in onze hostiebakkerij. In mijn oude parochie mocht ik vaak de communie uitreiken en deed dat altijd met eerbied en dankbaarheid. Daar dacht ik verder niet echt over na, we bestelden de hosties, ze kwamen binnen en we...

Lees meer
Bidden met je vingers

Bidden met je vingers

Bidden, dat is onze hoofdtaak als clarissen. Het is ons dagelijks werk en meer nog, onze roeping. Maar wat betekent dat concreet? Eén van de mooie dingen van gebed is precies dat het niet alleen maar op bepaalde tijden en plaatsen kan, maar overal en altijd. Er zijn...

Lees meer

Ben je gelukkig?

Een tijdje geleden kwam ik een film tegen die een snaar raakte. Niet alleen vanwege het inspirerende verhaal, maar ook vanwege een verrassende link met onze franciscaanse traditie. De film heet ‘Peaceful Warrior’ en gaat kort gezegd over een ambitieuze, jonge turner...

Lees meer