8e Klaagzang – zr.Esther

https://youtu.be/UUlq8O4f2G4   ALEF. Hoe heeft het goud zijn glans verloren, hoe dof is het edel metaal, hoe werden de heilige stenen op de straten gesmeten. BET. Hoe werden de edele zonen van Sion, het zuiverste goud overwaard, als aarden kruiken behandeld, als...

Lees meer

Goede Vrijdag – kruisverering

https://youtu.be/SNIUqlCwwO4 Inleiding tot de kruisverering door zr. Angela Jezus lijdt en sterft aan het kruis, toen en daar, lang geleden en ver weg. Hier en nu is het kruis ook een werkelijkheid. Mensen lijden en sterven hier en nu – aan het kruis van armoede en...

Lees meer

7e Klaagzang – zr. Johanna

https://youtu.be/pZjQHX_dfro Een klaaglied van de profeet Jeremia. CHET. De genaden van JHWH, ze nemen geen einde, nooit houdt zijn barmhartigheid op: iedere morgen zijn ze weer nieuw en groot is zijn trouw. "Mijn deel is JHWH” zegt mijn ziel “naar Hem zie ik uit vol...

Lees meer
Witte Donderdag – voetwassing

Witte Donderdag – voetwassing

Bij de Clara icoon van de voetwassing Het gebeurde tijdens een gezamenlijke maaltijd op de laatste avond vóór Jezus’ lijden en dood. Waar de andere evangelisten vertellen over een paasmaal waarbij Jezus het brood en de beker overreikt aan zijn leerlingen, vertelt de...

Lees meer

6e Klaagzang – zr. Chiara

https://youtu.be/6TcUEMa2D1E ALEF. Ik ben een man die ellende aanschouwde door de roede van zijn gramschap. Hij heeft mij gedreven en opgejaagd de diepste duisternis in; telkens keerde Hij zijn hand tegen mij elke dag opnieuw. BET. Hij heeft mijn vlees en huid doen...

Lees meer

5e Klaagzang – zr. Christiana

https://youtu.be/AIn7ZvMhoQs LAMED. De kinderen vragen aan hun moeders: "Ach waar is koren en wijn?" In onmacht zinken zij neer, in de straten der stad, of geven de geest, op de schoot van hun moeders. MEM. Wat zal ik u raden, wat voor u bedenken, dochter van...

Lees meer

4e Klaagzang – zr. Rebecca

https://youtu.be/UBVykaej4lw Een klaaglied van de profeet Jeremia. CHET. JHWH had besloten de muur te vernielen van de dochter van Sion; het meetsnoer had Hij gespannen, trok zijn hand niet meer terug van het werk der verwoesting. De wal en de muur liet Hij treuren en...

Lees meer

3e Klaagzang – zr. Margriet

https://youtu.be/xKpFyBrJdjo JOD. De vijand, legde zijn hand op alles wat haar dierbaar was. Ja, zij heeft het moeten aanschouwen dat heidenen introkken in haar heiligdom, ofschoon Gij hun had verboden in uw gemeente te komen. KAF. Heel haar bevolking...

Lees meer

2e Klaagzang – zr. Imma

https://youtu.be/D99vSKJkdHc WAU. Verdwenen voor de dochter van Sion: al haar glorie. Haar vorsten: als rammen die geen weideplaats vinden! Zij lopen uitgeput voor de drijver uit. ZAIN. Nog altijd denkt Jeruzalem terug aan haar tijd van nood en ellende: toen haar...

Lees meer