Inleiding tot de kruisverering door zr. Angela

Jezus lijdt en sterft aan het kruis,
toen en daar, lang geleden en ver weg.

Hier en nu is het kruis ook een werkelijkheid.
Mensen lijden en sterven hier en nu –
aan het kruis van armoede en gebrek,
van vluchtelingschap en uitzichtloosheid
van ziekte, angst en onzekerheid,
van huiselijk geweld,
van eenzaamheid en wanhoop.

En aan welk kruis lijden en sterven wij?
Aan het kruis van niet begrepen worden?
Van je niet bemind voelen?
Van overvraging en overbelasting?
Van de wolk van niet-weten?
Van angst om de toekomst van moeder aarde?
Van compassie?
Wat is het kruis waaraan ik lijd en sterf….?

We worden uitgenodigd tot de kruisverering
in het geloof dat Jezus’ kruis toen en daar
hecht verbonden is met onze kruizen hier en nu.
Geloof het maar:
Zijn kruis is een levensboom, voor ons.
In de takken ervan kunnen we schuilen en nestelen,
de bladeren brengen genezing
en de vruchten geven ons leven,
een leven met Hem, de arme Gekruisigde, verborgen in God.

Wij aanbidden U,
allerheiligste Heer Jezus Christus,
hier en in alle kerken over geheel de wereld
en wij loven U omdat Gij door uw heilig Kruis
de wereld verlost hebt.