Het zijn de kleine dingen die het doen

Het zijn de kleine dingen die het doen… Zo luidt het refrein van een lied dat we in mijn tienerjaren op Bisdomkamp zongen. Overigens waren dat de 90-er jaren (…), en zongen we het lied ook een heel stuk vlotter dan de oorspronkelijke uitvoering ervan in de jaren ‘70....
Over roeping

Over roeping

In deze roepingenweek kwamen we al met een filmpje. Maar er valt nog zoveel meer over te zeggen. Daarom nog deze gedachten: Bij roeping is er altijd sprake van iets dat op je toekomt (ook al komt het van binnenuit); iets van buiten het kader van je eigen denken. Het...
Het nieuwe Licht – Pasen

Het nieuwe Licht – Pasen

Wij wensen u een Zalig Pasen! Paasjubelzang: Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len laat juichen om die grote koning juichen om de overwinning! Laat de trompetten klinken in het rond! Vol vreugde zij ook de aarde, omstraald door zulk een heerlijkheid! De...

9e Klaagzang – zr. Angela

  Het gebed van de profeet Jeremia. Gedenk toch JHWH, wat wij verduren, zie toe, en aanschouw onze smaad: ons erfdeel is aan anderen vervallen, onze huizen aan vreemden. Wézen zijn wij en vaderloos, als weduwen zijn onze moeders; ons water drinken wij voor geld,...

8e Klaagzang – zr.Esther

  ALEF. Hoe heeft het goud zijn glans verloren, hoe dof is het edel metaal, hoe werden de heilige stenen op de straten gesmeten. BET. Hoe werden de edele zonen van Sion, het zuiverste goud overwaard, als aarden kruiken behandeld, als werk van pottenbakkers....

Goede Vrijdag – kruisverering

Inleiding tot de kruisverering door zr. Angela Jezus lijdt en sterft aan het kruis, toen en daar, lang geleden en ver weg. Hier en nu is het kruis ook een werkelijkheid. Mensen lijden en sterven hier en nu – aan het kruis van armoede en gebrek, van vluchtelingschap en...