Een klaaglied van de profeet Jeremia.
CHET. De genaden van JHWH, ze nemen geen einde, nooit houdt zijn barmhartigheid op: iedere morgen zijn ze weer nieuw en groot is zijn trouw. “Mijn deel is JHWH” zegt mijn ziel “naar Hem zie ik uit vol vertrouwen”
TET. Goed is JHWH voor die op Hem hopen, voor iedereen die Hem zoekt; en goed is het gelaten te wachten op redding van JHWH; en goed is het voor de mens zijn juk te dragen vanaf zijn prilste jeugd .
JOD. Hij moet in eenzaamheid zwijgen wanneer Hij het hem oplegt: zijn mond het stof blijven drukken, misschien is er hoop: zijn wangen bieden aan hem die hem slaat en verzadigd worden met smaad.
Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer uw God.
—–
Temidden van alle ellende die wordt beschreven in de andere klaagliederen, is dit een tekst van hoop, geloof en berusting. Tel je zegeningen; die zijn er altijd wel, ook al staat nu alles op zijn kop.
Goed is het gelaten te wachten… hoe toepasselijk is dat in deze tijd! De meesten van ons kunnen momenteel niet veel meer doen dan dat (afgezien natuurlijk van degenen met vitale beroepen). Ik denk vooral aan degenen in eenzame quarantaine.
Maar vooral: stel je hoop op de Heer! “Mijn deel is de Heer”, zegt mijn ziel. En: “Goed is de Heer voor die op Hem hopen”: misschien kan deze tijd ook een tijd van genade voor je worden, om weer in contact te komen met je ziel! Met je bron, je verbond met de Heer. Om wat bewuster bezig te zijn met wat écht belangrijk is in je leven.