JOD. De vijand, legde zijn hand op alles wat haar dierbaar was. Ja, zij heeft het moeten aanschouwen dat heidenen introkken in haar heiligdom, ofschoon Gij hun had verboden in uw gemeente te komen.
KAF. Heel haar bevolking loopt zuchtend  te zoeken naar brood; hun schatten geven zij weg voor spijs, om het leven te rekken. Ach, JHWH, blik neer, en zie toe, hoe diep vernederd ik ben! Wee! Gij allen die mij voorbij gaat, schouwt rond en ziet toe: of er een smart is gelijk aan de smart die mij overstelpt, waarin mij JHWH heeft gedompeld, de dag van zijn ziedende gramschap.
MEM. Vanuit de hoogte slingerde Hij een vuur in het diepst van mijn gebeente; een net heeft hij voor mijn voeten gespannen mij achterover gestort; Hij bracht mij tot vertwijfeling, altijd door in ellende.
NOEN. Samengebonden als een juk, zo zijn mijn zonden, in zijn hand zijn samengebundeld, neergelegd op mijn nek: Hij heeft mijn krachten gebroken, Ja, de Heer leverde mij over aan machten zodat ik niet rechtop kan komen.
Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer, uw God !
—–
Klagen heeft een negatieve klank, maar in Bijbelse zin is het voor mij iets anders dan je ongenoegen uiten, morren, zuchten. Benoit Standaert schrijft:’ in Bijbelse zin klaag je totdat je weer kunt loven, klagen wortelt in een ervaring van verbondenheid.’ Klagen en loven ze liggen dicht naast elkaar, dat ervaren we ook bij het voortdurend bidden van de psalmen. Als ik deze klaagzang zing, dan sta ik daar inderdaad vanuit verbondenheid, verbondenheid met mensen, verbondenheid met God.
Één met allen, breng ik allerlei leed voor God, wetend dat Hij luistert en meelijdt.  Meestal heb ik wel een bepaald leed voor ogen, daar hoef je echt niet naar te zoeken: stervende, hongerige kinderen, opgejaagde vluchtelingen, oorlogsgebieden, terreur, machtsmisbruik, de stille ellende van velen, ach er is zo veel. En nu, nu de hele wereld gebukt gaat onder deze pandemie, waar je ook je oren en ogen richt er is leed en over dit leed gaat nu mijn klaagzang in de hoop dat we ooit ook weer kunnen loven.