Vanmorgen hebben wij onder voorzitterschap van de minister-provinciaal van de minderbroeders franciscanen in de Lage Landen, broeder Theo van Adrichem, ons keuzekapittel gehouden. De uitkomst daarvan is als volgt:

Zr Rebecca Braun,  abdis
Zr Esther Zonjee,    vicares
Zr Johanna Schuts, raadzuster.

Dit betekent ook dat zr. Angela Holleboom vanmorgen – met een dankbaar en vertrouwvol hart, zo stelde zij – als abdis is afgetreden. Wij danken haar voor de zovele jaren dat zij de communiteit, in verschillende ambtsperiodes, als abdis is voorgegaan.