Onlangs hadden we weer onze jaarlijkse ontmoeting als Franciscanen en Clarissen van Megen. Om beurt zijn we de ontvangende gemeenschap. Deze keer was het bij ons. We drinken eerst een kopje koffie en begroeten elkaar en daarna hebben we een gezamenlijke bezinning. We hadden deze keer gekozen ons te bezinnen op onze Regels. En dat deden we via een methode die we van Willem-Marie Speelman ofs hebben overgenomen. Hij vatte elk hoofdstuk van Franciscus samen in één prikkelende zin. Wij deden hetzelfde voor de Regel van Clara. Die zinnen hebben we  paarsgewijs uitgelegd in de ramen van onze pandgangen, zodat we er langs konden gaan en blijven staan bij de zin die ons het meest raakte op dat moment (met alle vrijheid om voor de Regel van de ander te kiezen!). Daarna wisselden we uit met de broeders/zusters die in onze nabijheid stonden, twee aan twee of in een klein groepje. Er werd overal geanimeerd uitgewisseld en na een half uur kwamen we samen om nog wat impressies te delen rond de uitwisselingen.
Ter afronding werd toen door br. Loek een Clara-ikoon, die we hebben gekregen, gezegend.
Daarna baden we samen de vesper en zetten ons vervolgens aan tafel om te genieten van alle heerlijkheden die zr. Emmanuël bereid had voor een lopend buffet. En na de afwas die we gemoedelijk samen deden, trokken onze broeders weer naar huis.
Het was weldoende om zo als broeders en zusters samen te zijn en we hopen dat deze traditie nog lang door kan gaan.