Hoogfeest H. Clara

Preek van br. Jan van den Eijnden ofm Lezingen: Hosea 2,16-17b+21-22; 2 Korinthe 4,6-11+16-18; Joannes 15,4-10 Bij het door mij laten heengaan van de jaarlijks terugkerende lezingen voor het feest van Clara drongen zich twee woorden aan mij op: intimiteit en...

Transitus Clara 2020 – Hij acht ons niet te min

Welkom en inleiding: Broeders en zusters, zoals destijds de eerste zusters en broeders, zijn ook wij hier vanavond verzameld rond Clara en haar transitus naar het land van de levenden. Een aantal jaren geleden onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen wat Nederlanders...

Woord voor het Clarafeest

In voorbereiding voor het feest van de H. Clara een woord van zr. Angela Lieve zusters, (en allen die dit lezen) het feest van de Gedaanteverandering, dat wij vandaag vieren, geeft ons een glimp van wie wij werkelijk zijn: kinderen van de Vader, huisgenoten in zijn...

Vigilie 18e zondag door het jaar, cyclus A

Matteüs 14,13-21 – zr. Angela Overweging: Wat heeft Jezus gehoord, dat Hij per boot uitweek naar een eenzame plaats om alleen te zijn? Hij had van de leerlingen van Johannes de Doper gehoord dat Johannes door een gril van Herodes onthoofd was. Jezus heeft een...

17e zondag door het jaar – A

Matteus 13, 44 – 46  –  zr. Chiara Welkom en opening. Wij zijn hier bijeen in de naam van de Allerhoogste en in zijn naam heet ik jullie van harte welkom in deze viering. Dit is de derde zondag dat we uit het 13de hoofdstuk van Mattheüs lezen. Een hoofdstuk dat...

Vigilie 16e zondag door het jaar, cyclus A

Matteüs 13,24-43 – zr Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters, wij mogen ons welkom weten in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Waar de apostel Paulus in zijn brieven en prediking vooral beelden gebruikt die ontleend...