Vigilie 33e zondag door het jaar A

Matteüs 25,14-30 – zr. Emmanuel Bezinning: Het kerkelijk jaar loopt ten einde. En zoals elk jaar rond deze tijd gaan ook de schriftlezingen dan veel over het einde. Het einde van de wereld, het einde van ons leven. Over de komst van de Mensenzoon, van Christus,...

Vigilie 32e zondag door het jaar A

Wijsheid 6,12-16 en Matteüs 25,1-13, zr. Rebecca Inleidend woord: Broeders en zusters, wij allen mogen ons vanavond welkom weten in de ruimte en de liefde van God, die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wat is wijsheid? De lezingen van deze zondag roepen deze...

Vigilie 29e zondag door het jaar A

Matteüs 22,15-21 en de 11e wijsheidsspreuk van Franciscus – zr. Emmanuel Bezinning: In het Evangelie horen we hoe de Farizeeën Jezus in zijn eigen woorden proberen te vangen. Ze stellen Hem een vraag waarop welk antwoord dan ook Jezus in de problemen zal...

Vigilie 26e zondag door het jaar A

Matteüs 21,28-32 – zr. Angela Woord van welkom en inleiding: Zusters en broeders, welkom in het huis van God, onze Vader. Wij mogen hier zijn zoals wij zijn, want wij zijn Gods kinderen. In het evangelie van deze zondag gaat het uitdrukkelijk niet over zonen,...

Vigilie 25e zondag door het jaar A

Matteüs 20,1-16a – zr. Marijke Bezinning: We kunnen ons waarschijnlijk allemaal wel een beetje verplaatsen in de reactie van de werkers van het eerste uur. Hebben we dat gevoel ook allemaal niet gehad toen we nog wat jonger waren? En misschien nog wel eens? Dat...

Vigilie 24e zondag door het jaar A

Matteüs 18,21-35 en Regel van Clara 9,1-10 – zr. Emmanuël Bezinning: Wanneer Petrus aan Jezus vraagt hoe vaak hij moet vergeven, vraagt hij om een duidelijke maat. En dan liefst een maat die voor hem te behappen is. ‘Tot zevenmaal toe?’ suggereert hij. Hoewel...