Pinksteren 2020

Romeinen 8,22-27 – zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, nu de dag van Pinksteren aanbreekt zijn ook wij hier bijeen, zoals eertijds de eerste leerlingen in de bovenzaal, om met kracht uit den hoge te worden toegerust. Twee weken terug beloofde Jezus ons...

Hemelvaart (A)

Hand 1,1-11;  Ef 1,17-23;  Mt 28,16-20   preek van br. Jan van den Eijnden Zo op het eerste gehoor is er een tegenstelling tussen het Evangelie en de Eerste Lezing die wij zo-even hebben gehoord.  In het Evangelie hoorden wij Jezus zeggen: ‘Ik ben met u, alle...

Vigilie roepingenzondag

Johannes 10,1-10 – zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, u allen van harte welkom in deze vigilieviering. Het is de vierde zondag van Pasen, de zondag van de Goede Herder, ook wel ‘Roepingenzondag’ genoemd. Of preciezer geformuleerd: ‘Wereldgebedsdag voor...

Derde zondag van Pasen (A)

1 Petrus 1,17-21 – zr. Rebecca Inleiding: Wij mogen ons welkom weten in de ruimte van de liefde van God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals op alle zondagen van deze Paastijd, lezen we ook deze zondag een fragment uit de eerste brief van Petrus. En...

Vigilie Beloken Pasen

Bezinning op de Paassequentie – zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, wij zijn hier samen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het is de achtste dag, de octaafdag van Pasen. Een week geleden klonk bij ons nogal eens de verzuchting...

Palmzondag – Geboren om te leven

Filippenzen 2,6-11 – zr. Margriet Inleiding: Goedenavond, in de veertig dagen die we onderweg zijn staan we nu voor de Goede Week. We zitten midden in een periode waarin de mensheid steeds meer te maken krijgt met een onzichtbare vijand. Een vijand die over de...