Vigilie 26e zondag door het jaar (A)

Ezechiël 18,1-4+25-29; Matteüs 21,28-32 – zr. Angela Woord ten geleide: In de lezingen van deze zondag gaat het over een wijngaard en over druiven. In Nederland zijn inmiddels al zo’n 150 professionele wijngaarden, zelfs vlakbij in Horssen en Wijchen. Wandelen...

Vigilie 25e zondag door het jaar (A)

Matteüs 20,1-16 – zr. Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters, wij mogen ons welkom weten in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zongen zojuist: De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop. Daarmee...

Vigilie 21e zondag door het jaar (A)

Matteüs 16,13-20 – zr. Christiana Overweging: Paus Ben.XVI benadrukt in zijn encycliek Deus Caritas est: Christen zijn is niet een kwestie van een ethische keuze, een “goede persoon” zijn, noch gaat het om het aanvaarden van een verheven idee of een reeks...

Hoogfeest H. Clara

Preek van br. Jan van den Eijnden ofm Lezingen: Hosea 2,16-17b+21-22; 2 Korinthe 4,6-11+16-18; Joannes 15,4-10 Bij het door mij laten heengaan van de jaarlijks terugkerende lezingen voor het feest van Clara drongen zich twee woorden aan mij op: intimiteit en...

Transitus Clara 2020 – Hij acht ons niet te min

Welkom en inleiding: Broeders en zusters, zoals destijds de eerste zusters en broeders, zijn ook wij hier vanavond verzameld rond Clara en haar transitus naar het land van de levenden. Een aantal jaren geleden onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen wat Nederlanders...

Woord voor het Clarafeest

In voorbereiding voor het feest van de H. Clara een woord van zr. Angela Lieve zusters, (en allen die dit lezen) het feest van de Gedaanteverandering, dat wij vandaag vieren, geeft ons een glimp van wie wij werkelijk zijn: kinderen van de Vader, huisgenoten in zijn...