Vigilie Pinksteren

Exodus 19,3-8a+16-20b, Genesis 11,1-9, Ezechiël 37,1-14 – zr. Emmanuel Inleidend woord: Zusters en broeders in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van onze God Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Bij zijn hemelvaart had Jezus zijn leerlingen op het...

Vigilie 7e zondag van Pasen, B

1 Johannes 4,11-16 en Johannes 17,11b-19 – zr. Marijke Inleiding: Broeders en zusters, We mogen ons welkom weten in het huis van de Heer en samen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen De 7e zondag van Pasen valt tussen Hemelvaart en...

Vigilie 6e zondag van Pasen, B

1Johannes 4,7-10 – zr. Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier vanavond bijeen in de lichtende en levengevende ruimte van God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We zongen zojuist over en tot onze ‘ongemaskerde vriend’....

Vigilie 5e zondag van Pasen, B

Handelingen 9,26-31 en psalm 22 – zr. Angela Welkom en inleiding: zusters en broeders, welkom in het huis van de Heer, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij vieren vanavond de vooravond van de vijfde zondag van Pasen, terwijl ‘buiten’...

Vigilie 3e Zondag van Pasen B

1 Joannes 2,1-5a  en  Lucas 24,35-48  –   zr. Esther Inleiding We horen deze zondag hoe de twee uit Emmaus terugkeren in Jeruzalem en daar ook getuigenissen horen over het verschijnen van de Heer. En dan gebeurt het aan hen allen opnieuw: Jezus staat in hun...

Vigilie Palmzondag B – Dorst naar Leven

Jesaja 50,4-7 en Franciscus’ verhaal over de echte vreugde – zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilieviering op de vooravond van...