Je moet de zee doorgaan… – vigilie Palmzondag

Jesaja 50,4-7 – zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, wij mogen ons vanavond samen welkom weten in de ruimte en de liefde van de ene God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We staan aan het begin van de Goede Week, waarin we het lijden en sterven...