Vigilie 4e zondag door het jaar A

Matteüs 5,1-12a – zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders, welkom in het huis van de Heer, bij Hem die ons uitnodigt anders te gaan waarnemen, voelen en denken. Het is de leerschool die Jezus ook zelf doorlopen heeft en waarin Hij ons voor wil gaan. Anders...

Rond het Kind in de kribbe

Bezinning van zr Angela: Onze franciscaanse familie viert het komend jaar het achtste eeuwfeest van de levende kerststal waarmee Franciscus in 1223 in Greccio begon. Franciscus van Assisi beleefde het als zijn roeping het evangelie van Jezus Christus te volgen. Hij...