Vigilie 25e zondag door het jaar C

Amos 8,4-7 en Lucas 16,1-13 – zr Marijke Inleiding: Broeders en zusters, We mogen ons welkom weten in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Afgelopen zondag lazen we over een jongste zoon die verloren liep en in zijn ellende verlangde naar...

Vigilie 21e zondag door het jaar C

Testament van Clara 71-78 en Lucas 13,22-30 – zr. Emmanuel Testament van Clara 71-78: 71 En omdat de weg of het pad waarlangs men gaat smal is en de poort waardoor men het leven binnengaat nauw is en er weinig mensen zijn die deze weg bewandelen en door die...

Vigilie 20e zondag door het jaar C

Lucas 12,49-53 – zr. Christiana Inleiding: Het evangelie van deze zondag klinkt ons wat vreemd in de oren. Jezus heeft het immers over onderlinge verdeeldheid: dat lijkt tegenstrijdig met het beeld van Christus als de Vredevorst, de algoede God van...

Transitus van de heilige Clara – Leer je roeping kennen!

* welkom en inleiding: Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de hoogste Drievuldigheid en heilige Eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze viering, deze wake waarin wij samen Clara’s sterven en transitus naar...

Vigilie 19e zondag door het jaar C

Lucas 12,32-40 – zr. Angela inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De lezingen van deze zondag hebben een hoog franciscaans gehalte en een verrassende actualiteit. De evangelist Lucas...

Vigilie 18e zondag door het jaar C

Lucas 12,13-21 – zr. Esther Lezing   Wijsheidsspreuk 18 van Franciscus Gelukkig de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt, zoals hijzelf door hem gedragen zou willen worden als hij in dezelfde toestand zou verkeren. Gelukkig de dienaar die al het...