Vigilie Hoogfeest H. Willibrord

Hebreeën 13,7-9a + 15-17a en Marcus 16,15-20  –  zr. Esther Welkom en inleiding: Vrede zij u vanwege God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Van harte welkom in deze vigilieviering aan de vooravond van het hoogfeest van de H. Willibrord. De brief aan de...

Vigilie 31e zondag door het jaar B

Deuteronomium 6,2-6 en Marcus 12,28b-34 – zr. Rebecca Inleidend woord: Broeders en zusters, wij mogen ons hier allen welkom weten in de ruimte en de liefde van God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor. Luister. Het is een oproep die deze zondag zowel in...

Vigilie 29e zondag door het jaar B

Marcus 10,35-45 – zr. Emmanuel ‘De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen…’ Toen onze zuster Coleta jaren geleden gevraagd werd of ze een levensmotto had, en zo ja, hoe dat dan luidde,...

Vigilie 27e zondag door het jaar B

Genesis 2,18-24 en Marcus 10,2-16 – zr. Marijke Welkom en inleiding: Broeders en zusters we mogen ons welkom weten in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zongen het net al, alles begon bij God, Hij schiep het water, het licht ,de mens en...

Vigilie 26e zondag door het jaar B

Numeri 11,10-30 – zr. Angela Woord van welkom: Zusters en broeders, van harte welkom in deze ‘tent van samenkomst’. Ook hier zal God neerdalen in een wolk en ons zegenen met zijn geest en leven. We lezen in deze vigilie vooral uit het boek Numeri. Numeri is...