1Samuel 3,3b-10+19 en Johannes 1,35-42 – zr. Marijke

Inleiding:

Broeders en zusters,
We mogen ons welkom weten in het huis van de Heer en samen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen
Welkom bij deze vigilie van de 2e zondag door het jaar.
De eerste zondag die we in de liturgische kleur groen weer vieren sinds de kersttijd. We konden tijdens het feest van de Doop van de Heer, afgelopen maandag, al merken dat Jezus snel is groot geworden. Daags na dat de Wijzen uit het Oosten het kind bezochten dat nog door Maria in haar armen gedragen werd, stond Hij al als volwassene aan de oever van de Jordaan. Daar sluit de evangelielezing van vandaag bij aan als we Johannes de Doper mogen horen zeggen, Zie het Lam Gods. Een uitspraak die door twee van zijn leerlingen begrepen wordt als een roeping om Jezus achterna te gaan. Het begrip roeping zullen we ook tegenkomen in de eerste lezing uit het eerste boek Samuel.
Samuel wordt door de Heer geroepen, maar moet nog leren die roep te verstaan en te beantwoorden. Zoals ook wij dat steeds weer opnieuw moeten ontdekken.
Deze eerste lezing mag ons er aan herinneren dat al ons bidden, ook in dit uur, antwoord mag zijn op de Heer die zich als eerste naar ons keert.

Bezinning:

We hoorden daarnet twee verschillende roepingsverhalen. In de eerste lezing hoorden we de roeping van Samuel, en in de evangelielezing de roeping van de eerste leerlingen onder wie Andreas en Simon Petrus. Het lijken op het eerste gezicht twee hele andere verhalen, maar als je dieper kijkt zijn er overeenkomsten. Want in beide verhalen komt een bemiddelaar voor die de geroepenen op weg helpt.
Bij Samuel is het Eli die hem zegt wat te zeggen tegen de roepstem. Maar voordat Eli kan zeggen wat te doen, moet hij eerst ook zelf wakker worden en herkennen wie de roepende is. Na drie keer begint het te dagen en krijgt hij door wat er zich afspeelt. Dan kan hij Samuel gericht raad geven wat te doen als hij weer de stem tot zich hoort spreken.
Het verhaal lijkt te zeggen dat het een roep is op afstand, maar als we goed lezen staat er dat de Heer drie keer roept en bij de vierde keer is de Heer naderbij gekomen en staat de Heer naast Samuel en roept nogmaals. Zou het kunnen zijn dat door de leerweg die Eli en Samuel samengaan de Heer naderbij kan komen?

In het evangelie wijst Johannes de Doper het Lam Gods aan en de twee leerlingen Andreas en de leerling zonder naam volgen Hem. Ook hier is sprake van een bemiddeling die de beide leerlingen op weg helpt. Later lezen we dat Andreas op zijn beurt een bemiddelaar is voor zijn broer Simon. Hij zegt namelijk wij hebben de Messias gevonden en brengt zijn broer bij Jezus.

Ieders weg in het Christelijk geloof kent zo’n gebeurtenis, we hebben op onze weg wegwijzers nodig om ons te richten op de Heer en Zijn stem te kunnen verstaan. Want alleen kun je niet altijd de stem van de Heer gewaarworden en goed verstaan. Ieder van ons heeft wel een roepingsverhaal waarin we één of meer mensen kunnen aanwijzen die ons op weg hebben gezet.

Zelf mogen we ook wegwijzers zijn voor elkaar in onze gemeenschap, voor onze gasten en allen die we op onze weg mogen ontmoeten. En zo de Heer alle kans te geven om dicht naast ons te komen staan. En ons uit te nodigen om te leven met Hem en bij Hem thuis te zijn.