Bezinning van zr Rebecca:

“Keer tot Mij terug,” zo horen we God vandaag zeggen bij monde van de profeet Joël. In de veertigdagentijd, die vandaag begint, worden we uitgenodigd om terug te keren op onze schreden, ons te bezinnen op de weg die we gaan en de nodige koerscorrecties uit te voeren. Een tijd van genade, waarin ons de kans wordt geboden om stil te staan bij wat er werkelijk toe doet, en wat overtolligheden zijn. We mogen ons opnieuw en dieper bewust worden dat onze levensweg in de grond steeds een terugweg is, terug naar God, die onze Oorsprong en Schepper is, de Weg die wij te gaan hebben en onze uiteindelijke bestemming. Bij iedere stap dwalen we weer af, en iedere keer roept Hij ons vol liefde weer terug.
Ten teken van onze bereidheid tot terugkeer, worden we vandaag met as getekend. As, het enige dat overblijft na de verbranding door het vuur. De as verwijst in feite niet naar zichzelf, maar naar het vuur dat wij willen koesteren en doorgeven, de vlam van Gods liefde waarnaar wij willen en moeten terugkeren, steeds weer. De as herinnert ons eraan en drukt ons voornemen uit om alles af te leggen en terzijde te laten wat niet dat vuur is en het vuur dient. Het zegt onze bereidheid uit steeds weer terug te keren naar de vurige liefde van Hem die zich voor ons tot het uiterste gegeven heeft, ook al blijft er daarbij uiteindelijk niets van onszelf over.
Als mensen zijn wij uit onszelf immers niets dan stof en as, uit de aarde genomen en bestemd om daar vroeg of laat weer terug te keren. En alles wat wij hebben en doen is even vergankelijk. Het is alleen de vlam van Gods liefde, die wij in ons binnenste dragen, die ons leven en handelen eeuwigheidswaarde geeft. Alleen wanneer wij steeds weer daarnaar terugkeren en vanuit Hem handelen, krijgt ons doen, ook ons vasten, bidden en aalmoezen geven, zin en betekenis. Daar vinden wij de ware vreugde en vervulling. Wij zijn bestemd om het vuur van Gods Liefde in ons te laten branden, totdat het ons uiteindelijk verteert. Dat is onze grootsheid, die tegelijk onze vernietiging is en onze voltooiing. Moge de oplegging van deze as vandaag ons daaraan herinneren en ons daarheen opnieuw op weg zetten.