26e zondag door het jaar (C); Franciscaans Jongerentreffen

Lucas 16,19-31 - zr. Esther Welkom en inleiding: De genade van God, de liefde van Jezus Christus, en de gemeenschap van de H. Geest zij met ons allen. Welkom u allen en bijzonder jullie die deelnemen aan het 20e FJT. Fijn dat jullie er zijn! Het evangelie van deze...

Lees meer

Vigilie 24e zondag door het jaar (c)

Lucas 15,1-32 - zr Edith Inleiding: Zusters en broeders, U bent allen welkom in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Vandaag beluisteren wij drie parabels, verhalen uit en voor het leven van alle dag, waarin wij als in een spiegel kijken en in de weerkaatsing...

Lees meer

Vigilie 23e zondag door het jaar (C)

De brief van Paulus aan Filémon - zr. Johanna Welkom en opening: Broeders, gasten, zusters, de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, de gemeenschap van de Heilige Geest en de genade van God onze Vader, zij met ons allen. van harte welkom in deze viering!...

Lees meer

Transitus heilige Clara

Inleiding: Zusters en broeders in Christus, van harte welkom in deze viering, waarin wij de transitus van de heilige Clara gedenken. Gebonden – verbonden, heeft deze viering als thema meegekregen. De bekende Vlaamse psychiater Dirk de Wachter schreef een aantal jaren...

Lees meer

16e zondag door het jaar (C)

Lucas 10, 38-42 - zr. Emmanuel Bezinning: Ik ben een huis. In mij wonen twee zusters, Martha en Maria. Zij zijn werkelijk elkaars zusters. Dat wil zeggen: ze hebben elkaar nodig, ze vullen elkaar aan en verrijken elkaar. Ze zwaaien in mij om beurten met de scepter, en...

Lees meer

Veertiende Zondag door het jaar (C)

Lucas 10,1-12+17-20 - zr. Esther Inleiding Wij horen deze zondag teksten die voor Franciscus van grote betekenis zijn geweest en die zijn spiritualiteit diep hebben gevormd. Jezus zendt zijn leerlingen uit, de wereld in. En Hij geeft ze heel precies aan hoe ze moeten...

Lees meer

Vigilie Sacramentsdag (C)

Lucas 9,11b-17 - zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders in Christus, u allen van harte welkom in deze vigilie van Sacramentsdag, ook wel ‘Hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van Christus’. Sacramentsdag is een van de drie Hoogfeesten die de Kerk...

Lees meer

Hoogfeest H. Drie-Eenheid (C)

Spreuken 8,22-31; Johannes 16,12-15 - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij mogen ons allen welkom weten in de ruimte van de Drie-Ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. “Voor ons valt alles samen,” zo zongen wij zojuist. Zelf heb ik lange tijd...

Lees meer

Hoogfeest van Pinksteren

Vigilie zr. Angela Inleiding: zusters en broeders, welkom in deze wake op de vooravond van Pinksteren. Een gewaagde wake, want we stellen ons daarmee bloot aan de turbulentie van de Geest van God. De Geest waait waar Hij wil, en laat nog geen fractie van de...

Lees meer