Vigilie Sacramentsdag (C)

Lucas 9,11b-17 - zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders in Christus, u allen van harte welkom in deze vigilie van Sacramentsdag, ook wel ‘Hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van Christus’. Sacramentsdag is een van de drie Hoogfeesten die de Kerk...

Lees meer

Hoogfeest H. Drie-Eenheid (C)

Spreuken 8,22-31; Johannes 16,12-15 - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij mogen ons allen welkom weten in de ruimte van de Drie-Ene God: Vader, Zoon en Heilige Geest. “Voor ons valt alles samen,” zo zongen wij zojuist. Zelf heb ik lange tijd...

Lees meer

Hoogfeest van Pinksteren

Vigilie zr. Angela Inleiding: zusters en broeders, welkom in deze wake op de vooravond van Pinksteren. Een gewaagde wake, want we stellen ons daarmee bloot aan de turbulentie van de Geest van God. De Geest waait waar Hij wil, en laat nog geen fractie van de...

Lees meer

Zevende zondag van Pasen (C)

Johannes 17,20-26 - zr. Emmanuel Lied: O Heer, mijn God, laat eindeloos zijn in mijn hart, het strand en de zee, het geruis van het water, het weerlicht aan de hemel, het gebed van de mens; het strand en de zee, het geruis van het water, het weerlicht aan de hemel,...

Lees meer

Zesde zondag van Pasen (C)

Johannes 14,23-29 - zr. Margriet Inleiding: Allen welkom in deze viering. We zijn op weg naar Pinksteren, vijftig dagen, je zou kunnen zeggen dat in deze 50 dagen ons heel in het kort een geloofsweg wordt getekend. Na Jezus’ gewelddadige dood verkeren de leerlingen in...

Lees meer

Vierde zondag van Pasen, roepingenzondag (C)

Johannes 10,27-30 - zr. Emmanuel 'Wij horen aan Hem'(psalm 100,3) Inleiding: Broeders en zusters in Christus, van harte welkom in deze vigilieviering op de vooravond van de vierde zondag van Pasen. Het is de zondag van de Goede Herder. Ieder jaar wordt op deze zondag...

Lees meer

Derde zondag van Pasen (C)

Johannes 21,1-19 - zr. Rebecca Welkom en inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze viering. Het is de vooravond van de derde zondag van Pasen. Na twee volle weken is de paasjubel nog niet verstomd: Christus is verrezen, ja waarlijk...

Lees meer

Tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen (c)

Johannes 20,19-31 - zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, onze verrezen Heer geve u zijn vrede! Van harte welkom in deze vigilie van de octaafdag van Pasen, ook wel: Beloken Pasen. ‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van ‘beluiken’, wat ‘afsluiten’...

Lees meer

Zesde zondag van de Veertigdagentijd (C) – Pelgrimstocht

Jesaja 50,4-7 - zr. Margriet Inleiding: De zee doorgegaan en de tocht begonnen, zijn we gekomen op onze 6e pleisterplaats op onze weg naar Jeruzalem, allen van harte welkom. Laten we hier weer een moment vertoeven en rusten, wetend van Zijn nabijheid; de Eeuwige in...

Lees meer