vigilie 1e zondag Veertigdagentijd B – Dorst naar leven…

Marcus 1,12-15 en 1e Regel van de minderbroeders 1,1-5 - zr Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van onze God Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie op de vooravond van de eerste...

Lees meer

Aswoensdag

Bezinning van zr Rebecca: “Keer tot Mij terug,” zo horen we God vandaag zeggen bij monde van de profeet Joël. In de veertigdagentijd, die vandaag begint, worden we uitgenodigd om terug te keren op onze schreden, ons te bezinnen op de weg die we gaan en de nodige...

Lees meer

Vigilie 6e zondag door het jaar B

Marcus 1,40-45 - zr. Christiana Overweging: Dierbare zusters en broeders in Christus, Deze zondag mogen we stilstaan bij een genezingsverhaal. Dat is op zich niet zo gek, we hebben er heel wat van gehoord de afgelopen weken. De evangelies, heel de Bijbel staan er vol...

Lees meer

Vigilie 5e zondag door het jaar B

Job 7,1-4+6-7 en Marcus 1,29-39 - zr. Angela welkom en inleiding: Zusters en broeders, welkom in het huis van God, in de liefde van onze Schepper en Redder. Hij is het die ons ziet zoals wij zijn en die ons geschapen heeft naar Hem toe. Op deze zondag, ja zondag, want...

Lees meer

Vigilie 4e zondag door het jaar B

Marcus 1,21-28 - zr. Agatha Inleiding: Het is de 4e zondag door het jaar....Begin van Jezus openbaar leven. Met een enorme vaart beschrijft Marcus dit begin van Jezus optreden. Vorige week zondag begon met: Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea...

Lees meer

Vigilie 2e zondag door het jaar B

1Samuel 3,3b-10+19 en Johannes 1,35-42 - zr. Marijke Inleiding: Broeders en zusters, We mogen ons welkom weten in het huis van de Heer en samen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Welkom bij deze vigilie van de 2e zondag door het jaar. De...

Lees meer

Vigilie Hoogfeest Openbaring des Heren

Jesaja 60,1-6 en Efesiërs 3,2-3a+5-6 - zr. Rebecca woord van welkom en inleiding: U allen van harte welkom, gekomen van ver of van dichtbij naar dit huis van gebed, gekomen vanuit de duisternis buiten naar het Licht dat in het schamele onderkomen van een stal als een...

Lees meer

Vigilie feest heilige familie

Hebreeën 11,8-19 - zr. Emmanuel inleiding: Zusters en broeders in Christus, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Van harte welkom in deze vigilieviering. We vieren deze zondag het feest...

Lees meer

Vigilie 4e zondag van de Advent – B

Lucas 1,26-38 - zr. Angela welkom en opening: Zusters en broeders, op de vooravond van deze vierde zondag van de Advent bent u weer van harte welkom in het huis van onze God. Welkom in de verwachting van de bruiloft tussen hemel en aarde in de menswording van Gods...

Lees meer