Vigilie 23e zondag door het jaar A

Matteüs 18,15-20 - zr. Agatha Overweging: Wij worden uitgenodigd te luisteren. Vier keer klinkt het : “luister”. Maar waar moeten we naar luisteren? Naar een pijnlijke situatie. Er gaat iets verkeerd. Laat je dat lopen ? Vanuit welke positie spreek je de ander aan ?...

Lees meer

Vigilie 22e zondag door het jaar A

Matteüs 16,21-27 en 1e Regel van de minderbroeders 1,1-5 -      zr. Emmanuel Bezinning: In het eerste hoofdstuk van de regel van de minderbroeders brengt Franciscus het prille begin van de orde in herinnering, door een aantal Evangelieteksten te citeren. De...

Lees meer

Vigilie 21e zondag door het jaar A

Matteüs 16,13-20 - zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze viering, deze wake naar de zondag toe. Het evangelie van deze zondag stelt ons een vraag. Het is de vraag naar wie Jezus eigenlijk is – maar daarmee is het ook...

Lees meer

Vigilie 20e zondag door het jaar A

Matteüs 15,21-28 - zr. Christiana Overweging: Jubilate Deo, dierbare zusters en broeders- een jubellied voor de Heer! Het heilig Evangelie doet ons jubelen en deze zondag mij in het bijzonder. Immers, de vrouw die de Kerk ons voorhoudt in de evangelielezing; deze...

Lees meer

Vigilie 19e zondag door het jaar A

1 Koningen 19,1-21 - zr. Emmanuel inleidend woord: Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de Naam van onze Drie-Ene God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie van de 19e zondag door het jaar. Vorige week vierden we het...

Lees meer

Vigilie Gedaanteverandering van de Heer

Matteüs 17,1-9 en 2 Petrus 1,16-19 - zr. Angela Openingswoord: Zusters en broeders, van harte welkom in het huis van God, onze Vader. Wij vieren deze zondag de gedaanteverandering van de Heer. Dit feest gaat terug op een sterke traditie, alle drie de synoptische...

Lees meer

Vigilie 14e zondag A

Mattheüs 11,25-30 - zr. Esther Inleiding We horen deze zondag een kleine parel uit het Evangelie van Mattheus. Te midden van de weerspannige realiteit die Jezus meemaakt, klinkt er opeens een passage van een totaal andere sfeer en diepte. Laten we luisteren en nader...

Lees meer

Vigilie Sacramentsdag

Johannes 6,51-58 - zr. Emmanuel Inleidend woord: Zusters en broeders in Christus, wij zijn hier bijeen in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie van het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van...

Lees meer