Onze dank

Onze dank

Graag willen wij de zovelen danken die ons, op welke wijze ook, ondersteunen. Bijzonder degenen die wij – bij gebrek aan contactgegevens – niet persoonlijk kunnen bedanken. Onze dank en ons gebed voor u allen.
Met lichte tred…

Met lichte tred…

… dat je, jouw voornemen indachtig, als een tweede Rachel altijd naar je begin kijkt. Houd je houvast vast, doe wat je doet en geef niet op. Je moet met snelle stap, met lichte tred zonder je voeten te stoten, zodat je schreden zelfs geen stof laten opwaaien,...
Spiegel jezelf

Spiegel jezelf

Kijk dagelijks in deze spiegel, o koningin, bruid van Jezus Christus,  en spiegel daarin voortdurend je eigen gezicht, opdat je jezelf zo geheel van binnen en van buiten mooi maakt, je met kleurige kleding bekleedt en omhult  en je mooi maakt met de bloemen en de...
..een helpster van God zelf…

..een helpster van God zelf…

Je bent, meen ik, een helpster van God zelf en een steun voor de wankele ledematen van zijn onuitsprekelijke Lichaam. (3e Brief van de H. Clara  8) Vandaag gedenkt de Kerk de wijding van de basiliek Sint Jan van Lateranen, de ‘Moeder van alle kerken’. Toen ik 20 jaar...
Gelukkig zij…

Gelukkig zij…

Gelukkig zij aan wie het gegeven is die weg te bewandelen en tot het einde te volharden. (Testament van de H. Clara 73) Geluk maak je niet zelf. Geluk bestaat uit dagelijkse toewijding, trouw en volharding en soms, heel even, diep van binnen het gevoel dat je op de...
Leer je roeping kennen

Leer je roeping kennen

Onder de weldaden die wij van onze milde Gever, de Vader van alle barmhartigheid,hebben ontvangen en nog dagelijks ontvangenen waarvoor wij de luisterrijke Vader zelf bij uitstek veel dank verschuldigd zijn, is die van onze roeping. Daarom zegt de apostel: ‘Leer je...
Update toekomst

Update toekomst

Waar staan we en hoe gaan we verder? Op donderdagavond 6 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad van Oss met een ruime meerderheid een positief besluit genomen over een investering voor de verduurzaming van ons rijks monumentale klooster. De provincie Noord-Brabant...

Vigilie 18e zondag door het jaar C

Lucas 12,13-21 – zr. Esther Lezing   Wijsheidsspreuk 18 van Franciscus Gelukkig de mens die zijn naaste in al diens broosheid draagt, zoals hijzelf door hem gedragen zou willen worden als hij in dezelfde toestand zou verkeren. Gelukkig de dienaar die al het...

Vigilie Pinksteren C

Ezechiel 37,1-14 en Joannes 7,37-39 – zr. Esther Inleiding De actualiteit bracht me voor deze vigilie naar de visoenen van Ezechiël. We horen er één maar ze klinken alle mee. Beelden van afbraak, verval, bitterheid, dorheid. Maar uiteindelijk ook van herstel,...
Corona en meer…

Corona en meer…

Vanaf 25 februari gaat alles weer open wat betreft deelname aan onze gebedsdiensten. En we gaan 6-8 gasten ontvangen. Alleen het gezamenlijke koffiedrinken na de zondagse eucharistie pakken we nog niet op. Om het overzichtelijk en helder te houden voor logerende...