Vigilie 3e Zondag van Pasen B

1 Joannes 2,1-5a  en  Lucas 24,35-48  –   zr. Esther Inleiding We horen deze zondag hoe de twee uit Emmaus terugkeren in Jeruzalem en daar ook getuigenissen horen over het verschijnen van de Heer. En dan gebeurt het aan hen allen opnieuw: Jezus staat in hun...

Vigilie 14e zondag A

Mattheüs 11,25-30 – zr. Esther Inleiding We horen deze zondag een kleine parel uit het Evangelie van Mattheus. Te midden van de weerspannige realiteit die Jezus meemaakt, klinkt er opeens een passage van een totaal andere sfeer en diepte. Laten we luisteren en...
Nieuw bestuur voor 2023-2026

Nieuw bestuur voor 2023-2026

Vanmorgen hebben wij onder voorzitterschap van de minister-provinciaal van de minderbroeders franciscanen in de Lage Landen, broeder Theo van Adrichem, ons keuzekapittel gehouden. De uitkomst daarvan is als volgt: Zr Rebecca Braun,  abdis Zr Esther Zonjee,    vicares...
Jaarlijkse ontmoeting

Jaarlijkse ontmoeting

Onlangs hadden we weer onze jaarlijkse ontmoeting als Franciscanen en Clarissen van Megen. Om beurt zijn we de ontvangende gemeenschap. Deze keer was het bij ons. We drinken eerst een kopje koffie en begroeten elkaar en daarna hebben we een gezamenlijke bezinning. We...
Voedselbos en keuken

Voedselbos en keuken

Het voedselbos gaat goed! Onze amandelboompjes staan prachtig in bloei en andere struiken en boompjes maken ook aanzetten. Er is van alles te ontdekken bij een wandeling in de tuin. Als het nog wat verder is laten we u delen in een wandeling. En in de keuken is er ook...
Onze dank

Onze dank

Graag willen wij de zovelen danken die ons, op welke wijze ook, ondersteunen. Bijzonder degenen die wij – bij gebrek aan contactgegevens – niet persoonlijk kunnen bedanken. Onze dank en ons gebed voor u allen.
Met lichte tred…

Met lichte tred…

… dat je, jouw voornemen indachtig, als een tweede Rachel altijd naar je begin kijkt. Houd je houvast vast, doe wat je doet en geef niet op. Je moet met snelle stap, met lichte tred zonder je voeten te stoten, zodat je schreden zelfs geen stof laten opwaaien,...
Spiegel jezelf

Spiegel jezelf

Kijk dagelijks in deze spiegel, o koningin, bruid van Jezus Christus,  en spiegel daarin voortdurend je eigen gezicht, opdat je jezelf zo geheel van binnen en van buiten mooi maakt, je met kleurige kleding bekleedt en omhult  en je mooi maakt met de bloemen en de...
..een helpster van God zelf…

..een helpster van God zelf…

Je bent, meen ik, een helpster van God zelf en een steun voor de wankele ledematen van zijn onuitsprekelijke Lichaam. (3e Brief van de H. Clara  8) Vandaag gedenkt de Kerk de wijding van de basiliek Sint Jan van Lateranen, de ‘Moeder van alle kerken’. Toen ik 20 jaar...
Gelukkig zij…

Gelukkig zij…

Gelukkig zij aan wie het gegeven is die weg te bewandelen en tot het einde te volharden. (Testament van de H. Clara 73) Geluk maak je niet zelf. Geluk bestaat uit dagelijkse toewijding, trouw en volharding en soms, heel even, diep van binnen het gevoel dat je op de...