Vigilie 3e zondag van Pasen C

Johannes 21,1-19 – zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze wake op de vooravond van de derde zondag van Pasen, ook wel ‘zondag Jubilate’ genoemd. Overstromende jubel en paasvreugde. De werkelijkheid van Pasen...

Vigilie 2e zondag van Pasen C

Johannes 20,19-31 – zr. Marijke Inleiding: Broeders en zusters we mogen ons welkom weten in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Welkom in deze vigilie van de tweede zondag van Pasen. Ook wel Beloken Pasen, of achtste paasdag genoemd. De...

Veertigdagentijd

Ik moet in deze tijd van dreiging en vernietiging denken aan de voorbede van Abraham voor Sodom, de stad die op het punt stond verdelgd te worden. Abraham neemt het op voor Sodom en richt zich in alle bescheidenheid tot God met de woorden: ‘Mag ik zo vrij zijn tot...

Vigilie 4e zondag door het jaar, C

Lucas 4,21-30 – zr. Christiana In het evangelie van deze zondag schildert Lucas een tableau, als het ware een samenvatting in het klein van wat er in het grote geheel gebeurt: Christus wordt aanvankelijk ‘goed gekeurd’, geëerd zelfs, men is versteld, vol...