Vigilie 4e zondag door het jaar A

Matteüs 5,1-12a – zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders, welkom in het huis van de Heer, bij Hem die ons uitnodigt anders te gaan waarnemen, voelen en denken. Het is de leerschool die Jezus ook zelf doorlopen heeft en waarin Hij ons voor wil gaan. Anders...

Rond het Kind in de kribbe

Bezinning van zr Angela: Onze franciscaanse familie viert het komend jaar het achtste eeuwfeest van de levende kerststal waarmee Franciscus in 1223 in Greccio begon. Franciscus van Assisi beleefde het als zijn roeping het evangelie van Jezus Christus te volgen. Hij...

Vigilie 32e zondag door het jaar C

2 Makkabeeën 7,1-41 – zr. Angela inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in deze wake naar de zondag toe. We lezen vanavond alleen de eerste lezing van deze zondag, maar wel als geheel. Morgen lezen we slechts een bij elkaar geplakt deel ervan, waardoor...

Vigilie 31e zondag door het jaar C

Lucas 19,1-10 – zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilie op de vooravond van de 31e zondag door het jaar. Het staat er deze zondag...

Vigilie 27e zondag door het jaar C

Lucas 17,5-10 – zr. Emmanuel ‘Wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.’ Zo klinkt het in het Evangelie van deze zondag. Als er iemand is die deze woorden van harte en...

Vigilie 25e zondag door het jaar C

Amos 8,4-7 en Lucas 16,1-13 – zr Marijke Inleiding: Broeders en zusters, We mogen ons welkom weten in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Afgelopen zondag lazen we over een jongste zoon die verloren liep en in zijn ellende verlangde naar...