Vigilie 25e zondag door het jaar C

Amos 8,4-7 en Lucas 16,1-13 – zr Marijke Inleiding: Broeders en zusters, We mogen ons welkom weten in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Afgelopen zondag lazen we over een jongste zoon die verloren liep en in zijn ellende verlangde naar...

Vigilie 21e zondag door het jaar C

Testament van Clara 71-78 en Lucas 13,22-30 – zr. Emmanuel Testament van Clara 71-78: 71 En omdat de weg of het pad waarlangs men gaat smal is en de poort waardoor men het leven binnengaat nauw is en er weinig mensen zijn die deze weg bewandelen en door die...

Vigilie 20e zondag door het jaar C

Lucas 12,49-53 – zr. Christiana Inleiding: Het evangelie van deze zondag klinkt ons wat vreemd in de oren. Jezus heeft het immers over onderlinge verdeeldheid: dat lijkt tegenstrijdig met het beeld van Christus als de Vredevorst, de algoede God van...

Transitus van de heilige Clara – Leer je roeping kennen!

* welkom en inleiding: Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de hoogste Drievuldigheid en heilige Eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze viering, deze wake waarin wij samen Clara’s sterven en transitus naar...

Vigilie 19e zondag door het jaar C

Lucas 12,32-40 – zr. Angela inleiding: Zusters en broeders, van harte welkom in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De lezingen van deze zondag hebben een hoog franciscaans gehalte en een verrassende actualiteit. De evangelist Lucas...

Vigilie 16e zondag door het jaar C

Lucas 10,38-42 en Franciscus’ Regel voor de kluizenarijen – zr. Emmanuel Bezinning: Broeders en zusters, het evangelie van deze zondag, over Jezus’ bezoek aan Martha en Maria wordt traditioneel ook wel uitgelegd als de voorafspiegeling van twee rollen...

Vigilie 13e zondag door het jaar C

Lucas 9, 51-62 en 1e brief van Clara aan Agnes van Praag 15-21 – zr. Emmanuel Bezinning: In het Evangelie hoorden we hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem. Vastberaden aanvaardt Jezus de reis, tekent de evangelist Lucas op. Blijkbaar gaat er iets aanstekelijks...

Vigilie 3e zondag van Pasen C

Johannes 21,1-19 – zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze wake op de vooravond van de derde zondag van Pasen, ook wel ‘zondag Jubilate’ genoemd. Overstromende jubel en paasvreugde. De werkelijkheid van Pasen...

Vigilie 2e zondag van Pasen C

Johannes 20,19-31 – zr. Marijke Inleiding: Broeders en zusters we mogen ons welkom weten in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Welkom in deze vigilie van de tweede zondag van Pasen. Ook wel Beloken Pasen, of achtste paasdag genoemd. De...