Vigilie 26e zondag door het jaar (A)

Ezechiël 18,1-4+25-29; Matteüs 21,28-32 – zr. Angela Woord ten geleide: In de lezingen van deze zondag gaat het over een wijngaard en over druiven. In Nederland zijn inmiddels al zo’n 150 professionele wijngaarden, zelfs vlakbij in Horssen en Wijchen. Wandelen...

Vigilie 25e zondag door het jaar (A)

Matteüs 20,1-16 – zr. Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters, wij mogen ons welkom weten in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Wij zongen zojuist: De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop. Daarmee...

Vigilie 21e zondag door het jaar (A)

Matteüs 16,13-20 – zr. Christiana Overweging: Paus Ben.XVI benadrukt in zijn encycliek Deus Caritas est: Christen zijn is niet een kwestie van een ethische keuze, een “goede persoon” zijn, noch gaat het om het aanvaarden van een verheven idee of een reeks...

Transitus Clara 2020 – Hij acht ons niet te min

Welkom en inleiding: Broeders en zusters, zoals destijds de eerste zusters en broeders, zijn ook wij hier vanavond verzameld rond Clara en haar transitus naar het land van de levenden. Een aantal jaren geleden onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen wat Nederlanders...

Vigilie 18e zondag door het jaar, cyclus A

Matteüs 14,13-21 – zr. Angela Overweging: Wat heeft Jezus gehoord, dat Hij per boot uitweek naar een eenzame plaats om alleen te zijn? Hij had van de leerlingen van Johannes de Doper gehoord dat Johannes door een gril van Herodes onthoofd was. Jezus heeft een...

Vigilie 16e zondag door het jaar, cyclus A

Matteüs 13,24-43 – zr Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters, wij mogen ons welkom weten in de ruimte en de liefde van God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Waar de apostel Paulus in zijn brieven en prediking vooral beelden gebruikt die ontleend...

Vigilie Sacramentsdag

Johannes 6,51-58 – zr. Rebecca Bezinning: Alles begon met God, zo zongen we zojuist. We vieren deze zondag Sacramentsdag. Officieel heet dit het Hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van de Heer, maar ik grijp deze gelegenheid aan om ook wat breder te...

Pinksteren 2020

Romeinen 8,22-27 – zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, nu de dag van Pinksteren aanbreekt zijn ook wij hier bijeen, zoals eertijds de eerste leerlingen in de bovenzaal, om met kracht uit den hoge te worden toegerust. Twee weken terug beloofde Jezus ons...

Vigilie roepingenzondag

Johannes 10,1-10 – zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders, u allen van harte welkom in deze vigilieviering. Het is de vierde zondag van Pasen, de zondag van de Goede Herder, ook wel ‘Roepingenzondag’ genoemd. Of preciezer geformuleerd: ‘Wereldgebedsdag voor...

Derde zondag van Pasen (A)

1 Petrus 1,17-21 – zr. Rebecca Inleiding: Wij mogen ons welkom weten in de ruimte van de liefde van God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Zoals op alle zondagen van deze Paastijd, lezen we ook deze zondag een fragment uit de eerste brief van Petrus. En...