Je moet de zee doorgaan… – vigilie Palmzondag

Jesaja 50,4-7 – zr. Emmanuel Inleiding: Broeders en zusters, wij mogen ons vanavond samen welkom weten in de ruimte en de liefde van de ene God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We staan aan het begin van de Goede Week, waarin we het lijden en sterven...

vigilie derde zondag door het jaar B

Marcus 1,14-20 en het verhaal van Jona – zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij mogen ons hier vanavond allen welkom weten in de ruimte en de liefde van God, die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. De liturgie van de Kerk biedt ons deze zondag...

Feest Heilige Familie, jaar B

Hebreeën 11,8-19 – zr. Emmanuel Inleiding: Zusters en broeders in Christus, van harte welkom in deze vigilieviering. We vieren deze zondag het feest van de Heilige Familie. Een feest dat sinds de instelling ervan maar liefst twee keer weer verplaatst is, steeds...