Vigilie 10e zondag door het jaar B

Genesis 3,9-15 en psalm 130 – zr. Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilieviering van de tiende zondag door het jaar. Het is de...

Vigilie Sacramentsdag

Marcus 14,12-16+22-26 – zr. Rebecca Inleidend woord: U allen van harte welkom in deze viering, die wij mogen beginnen in de Naam van onze God die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We vieren deze zondag het hoogfeest van het heilig Lichaam en Bloed van de...

Vigilie H. Drie-Eenheid

Deuteronomium 4,32-40 en Matteüs 28,16-20 – zr Christiana De meeste Christenen beamen de Drie-eenheid als het “centrale mysterie van het Christelijk geloof” . Tegelijkertijd lijkt de Drie-eenheid steeds meer een obscure theologische formaliteit te worden voor...

Vigilie Pinksteren

Exodus 19,3-8a+16-20b, Genesis 11,1-9, Ezechiël 37,1-14 – zr. Emmanuel Inleidend woord: Zusters en broeders in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van onze God Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Bij zijn hemelvaart had Jezus zijn leerlingen op het...

Vigilie 7e zondag van Pasen, B

1 Johannes 4,11-16 en Johannes 17,11b-19 – zr. Marijke Inleiding: Broeders en zusters, We mogen ons welkom weten in het huis van de Heer en samen zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen De 7e zondag van Pasen valt tussen Hemelvaart en...

Vigilie 6e zondag van Pasen, B

1Johannes 4,7-10 – zr. Emmanuel Inleidend woord: Broeders en zusters in Christus, wij zijn hier vanavond bijeen in de lichtende en levengevende ruimte van God, Die is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We zongen zojuist over en tot onze ‘ongemaskerde vriend’....

Vigilie 5e zondag van Pasen, B

Handelingen 9,26-31 en psalm 22 – zr. Angela Welkom en inleiding: zusters en broeders, welkom in het huis van de Heer, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij vieren vanavond de vooravond van de vijfde zondag van Pasen, terwijl ‘buiten’...

Vigilie Palmzondag B – Dorst naar Leven

Jesaja 50,4-7 en Franciscus’ verhaal over de echte vreugde – zr. Angela Inleiding: Zusters en broeders in Christus, wij zijn hier bijeen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Van harte welkom in deze vigilieviering op de vooravond van...