31e zondag door het jaar (c)

Wijsheid 11,23-12,2 en Lucas 19,1-10 – zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, wij mogen ons allen welkom weten in de onmetelijke liefde van God, onze Schepper, Verlosser, Trooster en Redder. Zoals de schrijver van het boek Wijsheid deze zondag...