De tijd om te zingen breekt aan! – psalmen zingen

De tijd om te zingen breekt aan! – psalmen zingen

In ons getijdengebed zingen we vooral psalmen. We beginnen elke psalm met de antifoon die we samen zingen, daarna volgen de verzen koor om koor en tenslotte zingen we nogmaals de antifoon samen. We creëren zo een ruimte. De gezamenlijk gezongen antifoon aan begin en...