1e Wijsheidsspreuk van Franciscus en Johannes 14,1-12 – zr. Marijke

Inleiding:

Broeders en zusters we mogen ons welkom weten in het huis van de Heer op deze vooravond van de 5e zondag van Pasen.
De afgelopen zondagen hoorden we over de verschijningsverhalen van Jezus aan de leerlingen, en het verhaal van de Goede Herder. Deze zondag zegt Jezus tegen Zijn leerlingen dat Hij de Weg de Waarheid en het Leven is en dat Hij naar Zijn Vader zal gaan om plek voor ons te bereiden in het huis van de Heer. Zullen de leerlingen dit wel direct verstaan?
Voor de Heilige Franciscus was het een belangrijke uitspraak, hij had er aandacht voor in het 1e hoofdstuk van de Wijsheidsspreuken. We zullen het dadelijk horen.

Bezinning:

Bij het lezen van het evangelie van deze zondag in de paastijd zou je denken dat deze woorden klonken nadat Jezus is opgestaan, maar dat is niet zo.
Ik ontdekte dat deze woorden hebben geklonken op de avond van het laatste avondmaal. Daar in de bovenzaal met zijn leerlingen. Nog voor Zijn dood sprak Jezus deze woorden uit. De spanning was op dat moment om te snijden, Judas was namelijk net vertrokken om Jezus te verraden. Het was nacht zegt de Evangelist Johannes erbij.
Jezus probeert Zijn leerlingen te bemoedigen, Hij geeft Zijn aanstaande dood al een betekenis door te zeggen wat er daarna zal gebeuren. Hij geeft ze hoop en vertrouwen.
En Hij legt uit waarom hij terug gaat naar Zijn Vader.
In hoofdstuk 1 van Johannes lezen we Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het vleesgeworden woord keert nu terug naar God en Hij neemt ons menszijn mee. Jezus woont straks niet langer onder de mensen, maar de mensen mogen wonen bij God door Jezus die terugkeert naar Zijn en onze Vader.
We mogen de Weg kennen en toch is het nog onduidelijk, maar Jezus legt ons uit dat als we Hem volgen dan zullen we in het huis van de Vader komen. Daar zijn vele kamers voor ons allemaal. Het is aan ons om iedere dag weer opnieuw op te staan en de weg te gaan en vertrouwen te hebben in deze woorden.
We hoorden net ook een stukje uit de wijsheidsspreuken van Franciscus. Een verzameling van 28 lessen voor de broeders en anderen om te leven als een goed christenmens.
Deze wijsheidsspreuken beginnen met een citaat uit het Evangelie van deze zondag.: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven niemand komt tot de vader behalve door Mij.”
Waar Filippus vraagt in het Evangelie toon ons de Vader, en Jezus antwoordt Wie mij ziet, ziet de Vader, benoemd Franciscus het belang van de Heilige Geest. Want het is de Geest die levend maakt zo zegt Franciscus. Dit zien van de Vader is niet meer kijken met onze ogen, maar meer met ons hart. Als Jezus zegt “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, dan is dat een uitnodiging is om dichtbij Jezus te zijn en Zijn nabijheid te ervaren. In het vervolg van deze wijsheidsspreuk spreekt Franciscus dan ook niet zomaar over het belang van de Eucharistie.
Met Franciscus kunnen we erkennen dat we in de eucharistie Jezus mogen leren kennen met hoofd en hart. En we Hem in het gebroken brood door de Geest mogen zien.
We mogen door dezelfde Geest een vriendschap met Jezus onderhouden en een diepe verbinding ervaren.
Natuurlijk niet alleen in de Eucharistie, maar in elk moment van ons leven. Zoals ook de Emmaüsgangers mochten ervaren.
De meeste tijd zullen we Hem misschien niet direct herkennen, maar we mogen geloven en vertrouwen dat Hij met ons mee loopt door het leven. Dat Hij echt de Zoon van God is.