Amos 8,4-7 en Lucas 16,1-13 – zr Marijke

Inleiding:

Broeders en zusters,
We mogen ons welkom weten in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Afgelopen zondag lazen we over een jongste zoon die verloren liep en in zijn ellende verlangde naar het goede leven thuis. Hij had daar alleen geen recht meer op en was afhankelijk van de goedheid van zijn vader. Ook deze zondag heeft er iemand hulp nodig. We lezen over de rentmeester die geld probeert te verdienen door mensen af te zetten. Deze rentmeester heeft daarvoor allerlei slimme manieren gevonden. Misschien zit hij wel vast in dit systeem – in dit soort leven. Geld verdienen: hoe meer hoe fijner? Het is niet iets onbekends. Het is ook in deze tijd heel actueel. Aan de ene kant is er armoede en aan de andere kant is er rijkdom. De rentmeester heeft waarschijnlijk niet eens door hoe hij leeft en werkt. En dat zijn manier van leven het ware geluk wel eens in de weg kan staan. In een crisis laat God hem ervaren dat het ook anders kan. WeIke weg maakt ons gelukkig?

Bezinning:

Geld maakt niet gelukkig, maar het is toch wel heel handig. In Clara haar tijd konden ze zonder geld ook nog ver komen in de maatschappij. In onze tijd, in onze maatschappij hebben we geld nodig om te kunnen leven, soms wel om te overleven. Als je geen of weinig geld hebt , of niet eens een bankrekening ben je al snel buitengesloten, je kunt niet mee doen aan de maatschappij.
Aan de andere kant zowel vroeger als nu kan geld ook voor veel problemen zorgen. Want wie veel geld heeft, heeft op een bepaalde manier macht, kan er een luxe leven op na houden en opeens vrienden hebben die er niet voor jou zijn maar voor het geld. En je kunt nog zoveel geld hebben, maar als er een ongeneeslijke ziekte om de hoek komt kijken heb je aan geld niet heel veel meer. Ja je kunt de beste zorg betalen, maar verder sta je machteloos.

In het Evangelie van deze zondag horen we het verhaal over een rentmeester. Hij zorgt voor inkomsten voor zijn heer, maar bepaalt zelf de prijzen zodat er ook nog wat voor hemzelf over blijft. Dat is zijn loon. Misschien liet deze rentmeester zich ook wel verleiden door het geld en probeerde hij rijk te worden. Tot zijn heer erachter komt waar hij mee bezig is. Opeens beseft de rentmeester, zo komt het niet goed. Hij zorgt dat zijn betalers zijn vrienden worden, hij probeert een relatie op te bouwen om zo in zijn levensonderhoud te kunnen blijven voorzien.
Jezus keurt zijn gedrag niet goed, maar prijst wel zijn manier van handelen.
De oude handelswijze van deze rentmeester bezorgde hem wel veel geld, maar uiteindelijk bracht het hem geen geluk. Doordat hij zich zo gedroeg plaatste hij zichzelf buiten de kring van mensen om hem heen. Er zullen weinig mensen zijn die blij met hem waren. Het ware geluk zit niet in het geld maar in een goede manier samen met anderen te kunnen leven.
Het lijkt zo aantrekkelijk om mee te gaan in de maatschappij, mee in de stroming van een zucht naar geld, macht en aanzien. Maar uiteindelijk kan blijken dat je daardoor geleefd wordt, en je jezelf verliest en het contact met je medemensen.

Jezus is die weg niet gegaan. Hij is tegen de stroom in , trouw gebleven aan Zijn opdracht. Hij roept ons op om de smalle weg te gaan door niet mee te bewegen in die zucht naar geld macht en aanzien, maar door juist aan goede onderlinge relaties te werken. Dat is niet altijd gemakkelijk , maar zeker wel de moeite waard.
We worden uitgenodigd om de Weg van het Heilig Evangelie te gaan. Jezus in Zijn voetstappen te volgen. Dat ervaren wij niet altijd als een rechte en gladde weg, maar een van losse stenen, obstakels en uitdagingen. Om van te leren en aan te groeien. De weg van Jezus ten einde te gaan om de echte vreugde in het leven te ervaren. En die vreugde zit hem niet in materiele zaken, in een parachutesprong of een luxe vakantie.
We ervaren het diepste geluk juist als we werkelijk in relatie met elkaar leven. Wanneer leven echt samenleven wordt.
Kortstondig geluk kunnen we bereiken met geld, maar het ware geluk niet.
Door steeds meer te worden zoals God ons bedoeld heeft komt de ware of diepste vreugde naar boven en mogen we die gelukkige mens worden zoals God ons bedoelt.

Gelukkig de mens die zijn vreugde vindt in de Heer.