Matteüs 16,21-27 en 1e Regel van de minderbroeders 1,1-5 –      zr. Emmanuel

Bezinning:

In het eerste hoofdstuk van de regel van de minderbroeders brengt Franciscus het prille begin van de orde in herinnering, door een aantal Evangelieteksten te citeren. De Evangelieteksten namelijk waar de oorspronkelijke bezieling ligt van Franciscus en zijn eerste broeders. Zo lezen we in ‘Het begin van de orde der mindere broeders’ hoe Franciscus en zijn eerste twee broeders naar een kerk gaan om daar de Heer om raad te vragen. In de kerk aangekomen vragen ze in gebed of God hen in zijn barmhartige liefde wil laten weten wat ze moeten doen. Vervolgens opent een priester op hun verzoek tot driemaal toe het Evangelieboek voor hen. De eerste tekst waar ze meteen al op stuiten is het verhaal van de rijke jongeling, die hen op het spoor zet van de volmaaktheid van het Heilig Evangelie. Als je volmaakt wilt zijn, ga dan alles verkopen wat je bezit en geef het aan de armen…
De tweede tekst komt uit het Evangelie van deze zondag en luidt: Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen… En de derde tekst komt uit de uitzendingsrede en zet Franciscus en zijn twee metgezellen op weg: Neem onderweg niets mee…
Door deze drie teksten juist aan het begin van zijn eerste regel te citeren, geeft Franciscus te kennen dat hierin niet alleen zijn eigen oorspronkelijke bezieling ligt, maar die van alle broeders, die er zijn en die zullen komen.

Als iemand Mij achterna wil komen, moet hij nee zeggen tegen zichzelf, zijn kruis opnemen en Mij volgen… Vele malen is precies dit Evangelievers aangehaald in de bronnen van en over Franciscus. En terecht, want Franciscus’ leven was getekend door het kruis. Of beter gezegd: door zijn liefde voor het kruis, voor zijn gekruisigde Heer.
Vanaf het kruis van San Damiano had Christus tot hem gesproken en hem geroepen om Zijn huis te herstellen. En al eerder was Christus hem verschenen in de gestalte van de gekruisigde Heer, verhaalt Bonaventura in zijn grote levensbeschrijving van Franciscus. Toen al had Franciscus begrepen dat het woord van het Evangelie tot hem gericht werd: Wanneer je mijn volgeling wil zijn, verloochen dan jezelf, neem je kruis op en volg Mij!

Vele malen zal Franciscus tijdens zijn leven naar het kruis gekeken hebben, en daar de onuitsprekelijke liefde hebben beschouwd waardoor Christus op het kruis heeft willen lijden. Hij zag er hoe de Liefde niet bemind werd en voelde zich verteerd door het verlangen meer en meer te gaan leven uit liefde voor zijn liefde. Dat verlangen en die liefde hield hij brandend, tot hij tenslotte zozeer omgevormd was in het beeld van zijn gekruisigde Heer, dat hij zelf de tekenen van het kruis in zijn lichaam ontving. Laten ook wij, nu wij binnenkort die gebeurtenis gedenken, naar het kruis kijken en daar de onuitsprekelijke liefde beschouwen die God voor ons heeft. Laten ook wij, met Franciscus, ons kruis opnemen en Christus volgen, in en doorheen alles. Dat wij steeds meer gaan leven uit liefde voor zijn liefde, tot ook wij geheel getekend zijn door die liefde.