Lucas 5,1-11 – zr. Agatha

Overweging:

Lucas verhaalt ons Jezus optreden zo beeldrijk, dat we het ons vrij eenvoudig kunnen voorstellen. Jezus staat daar aan de oever en steeds meer mensen komen toegestroomd. Zoveel dat Hij, om nog verstaanbaar te zijn en vrij te kunnen staan, in de boot van Petrus stapt. Hij gaat daar trouwens zitten, zoals een Rabbi gaat zitten bij zijn onderricht. Het water draagt als een klankbord zijn woorden,van troost en bemoediging, zijn oproep tot bekering , naar de mensen toe.
Na zijn toespraak vaart Hij weg, naar diep water. We hoorden het aan het begin van het Evangelie: ze spoelden hun netten. Geen vis in de netten.
En nu vraagt hun rabbi: gooi de netten uit! Op zo’n ongepast uur om vis te vangen. Geweldig dat Petrus het doet, hij is een ervaren visser, toch gaat hij op deze onlogische vraag in.
En dan gebeurt het. Niet een klein beetje vis – nee zo veel dat ze verbijsterd zijn. De vangst is zo enorm, dat ze anderen nodig hebben om alles aan boord te kunnen brengen. Twee boten vol!
En nu geef ik vast even een kijkje verder: wij kunnen soms zwoegen – ons inzetten en niets vangen. Als Jezus erbij mag komen en Hij ons een opdracht geeft, kan het ineens een totaal onverwacht verhaal worden. Terug naar Petrus en zijn metgezellen. “ Ontzetting had zich van hen meester gemaakt.”
In eens beseften ze: dit kan helemaal niet. Dit gaat alle menselijke berekening te boven. Simon schrikt zodanig, dat hij uit roept:”Heer ga van mij weg, want ik ben een zondig mens.”
Simon wist ineens dat hij met de Heilige, met de Scheppende God te maken had. Hij zonk in het niets. Jezus echter richt hem op en geeft een hele nieuwe richting aan zijn leven. Geen vis meer vangen, maar mensen. Vertel de mensen wat je hebt gehoord en gezien. Er gebeurd hier iets heel bijzonders, ze lieten alles achter zich. Het gewone leven wordt ineens een toekomst visioen van het koninkrijk van God. Ze willen bij Hem zijn, voortaan met Hem leven en arbeiden.
Er heeft een verschuiving, een omkering plaats , niet werken voor eigen job, maar samen met de Heer inzetten voor Gods belangen – zijn koninkrijk. Wat een kracht ging er van Jezus uit dat ze hem onmiddellijk volgden.
En nu vraag ik mij af : wat kan dit alles vandaag voor mij voor u betekenen?