CD – Franciscus

Muziek CD
Getijden en liederen rond Franciscus van Assisi.
Gezongen door de zusters.

 10,00

FRANCISCUS VAN ASSISI
Ochtendviering

 1. Lofzang bij de getijden
 2. Hymne: Uit nacht en nevel
 3. Kantiek: lofzang van Daniel (Dan.3,52-87)
 4. Psalm 63 met antifoon
 5. Psalm 148 met antifoon
 6. Lezing: Matteus 11, 25-30
 7. Harpspel: ballade Irlàndaise; D. Bouchauld
 8. Lofzang van Zacharia met antifoon
 9. Gebed
 10. Harp en fluit: Patapan (France) andante
 11. Tekst van franciscus: de ware vreugde
 12. Fluit: Telemann, soave
 13. 'Zonnelied' loflied van de schepselen (H. Franciscus)

Zusters clarissen, Megen
Universe productions - Pacificus