Mystiek in het alledaagse

Clara van Assisi, Mystiek in het alledaagse.
(over de levensvorm/regel van de H. Clara als bron van spiritualiteit)

 17,50

Onze medezuster zr. Edith van den Goorbergh gaat op zoek naar de levenswijsheid die in Clara's Levensvorm verborgen ligt. Zij benadert de tekst als een spiritueel omvormingsmodel. Zij heeft het boek geschreven als een handreiking voor wie kennis wil maken met de levensnabije spiritualiteit van Clara en haar zusters.

Uitgegeven bij Valkhof Pers, 2010, ISBN 978 90 5625 318 9