Johannes 14,15-21 – zr. Agatha

Het is de 6e zondag van Pasen.
Vorige week hoorden we het begin van het 14e hoofdstuk van het Evangelie volgens Johannes. Dat ging over het kennen van Jezus, wie Hij ten diepste is.
Nu het vervolg. Jezus bereid zijn apostelen voor op zijn heen gaan. Jezus gaat zijn opdracht vervullen: Heen gaan naar de Vader opdat Hij ons op zijn voorspraak, een andere Helper zal geven. De Heilige Geest om voor altijd bij ons te blijven.

Als ge Mij liefhebt zult ge mijn geboden onderhouden. Wat is dat op de eerste plaats ? Liefhebben is geloven dat Jezus gezonden is door de Vader. Dat is geloven dat Hij de veelgeliefde Zoon is van de Vader. Hij die voor ons zijn leven geeft opdat wij deel kunnen krijgen aan Zijn goddelijk leven. Als je Mij liefhebt, zegt Jezus, dan zal Ik bij de Vader voor u ten beste spreken. Dan zal de Vader op mijn gebed voor jou een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de Waarheid. _ Gods kracht en wijsheid waaruit wij leven. Leven met een hoofdletter. Goddelijk liefdes leven en wel precies voor ons aller daagse gewone leven. Dat het dààr mag gaan gebeuren. In het gewone aller daagse leven zullen we het mogen zien hoe Hij leeft in ons en in ons zal leven. Op die gewone doordeweekse dag met de volheid van de liefde Gods, zult ge weten, diep weten: dat Ik Jezus in de Vader ben en de Vader in Mij is; en gij in Mij en Ik in u. Dat is leven in en vanuit God. Dat is het wat ons in dat laatste vers van deze perikoop wordt aangereikt: “Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, die is het die Mij liefheeft”. Hem lief- hebben wil ook zeggen: je broeder en zuster liefhebben en Jezus volgen wil ook zeggen je vijanden liefhebben. Uit ervaring weet ik: dat lukt me niet uit eigen kracht. Oh, als de Geest van de verrezen Heer mij niet te hulp komt wordt dat niets. Als Hij mij niet laat delen in Zijn mateloze liefde die Hij toonde toen Hij aan het kruis hing en zijn eerst woorden die Hij toen sprak, woorden van vergeving waren: Vader, vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. Door van op het kruis voor ons te bidden blijkt zijn mateloze goddelijke liefde. Oh, dat de Geest ons bezielt mee neemt in die overwinningskracht van de Zoon van God. Precies In ons aller daagse leven worden we uit genodigd in zijn voetstappen te treden en door zijn overwinning op het kwaad, op de dood, ja, met Hem te verrijzen tot leven in God. Dat wij iedere dag opnieuw de
kracht van Jezus overwinning op de dood mogen ervaren.
Dat wij mogen delen in Zijn gebed!!!