Een klaaglied van de profeet Jeremia.
ALEPH. Ach hoe eenzaam zit zij terneer, de eens zo volkrijke stad. Hoe blijft zij als weduwe achter,de machtige onder de volken; hoe moet de vorstin der landouwen slavendienst verrichten!
BET. De hele nacht weent zij en snikt zij, en stromen de tranen over haar wangen. Niemand troost haar van al haar minnaars; al haar vrienden werden haar ontrouw en zijn nu haar vijand.
GIMEL. Ontvolkt is Juda door ellende en harde dienst; onder de heidenen moet zij wonen, maar vindt er geen rust. Haar vervolgers haalden haar in, van angsten omringd.
DALETH. De wegen naar Sion treuren; want niemand trékt op naar het feest. Haar poorten liggen in puin, haar priesteres zuchten; haar maagden jammeren, zélf is zij bitter bedroefd.
HE. Haar verdrukkers hebben de macht, haar haters juichen; JHWH heeft haar bedroefd om haar talloze zonden; haar kinderen gaan in ballingschap voor hun vijand uit.
Jeruzalem, Jeruzalem, bekeer u tot de Heer uw God !
—–
Wat heeft deze klaagzang van toen nu met ons te maken, in deze onzekere tijd van de coronacrisis?
Een klaaglied zingen is iets anders dan jezelf beklagen, is niet in je schulp kruipen en gaan piepen. Als je een klaaglied zingt, breng je je klacht naar buiten, naar God, en vertrouwt hem aan God toe. Daarmee komt je klacht in een groter geheel te staan. We staan niet alleen in ons klagen, maar doen dat samen met anderen en roepen onze afhankelijkheid en ellende uit voor God. We storten ons hart uit voor God, dat Hij ons kracht geeft en de liefde kan openbloeien in barmhartigheid naar elkaar.
Wat er nu gebeurt, hebben we zelf niet in de hand. Het overkomt ons. Zo’n klein virus dat zoveel macht heeft en heel de wereld stil legt! Wij, zelfstandige en mondige mensen, ervaren opeens weer onze afhankelijkheid en kwetsbaarheid.
Dit is mijn bede, mijn hoop als ik dit klaaglied zing: dat we echt iets van deze crisis leren en niet op den duur weer zomaar terugkeren naar hoe het was. Ik bid dat we onszelf echt bekeren tot Hem, bij wie het leven en de liefde te vinden is.