Matteus 13, 1-23    – zr. Edith

Inleiding
Vrede voor u allen vanwege God, onze Vader, en Jezus Christus, onze Heer. Van harte welkom.
Vandaag lijkt de gelijkenis over het zaad en de uitleg erbij het ons gemakkelijk te maken. Wat kunnen we nog toevoegen? Toch is dit geen goede vraag. Als we zo met het Evangelie omgaan, zullen we nooit de wijsheid en rijkdom die erin verborgen ligt, op het spoor komen. We hoeven niets toe te voegen, maar het woord dat ons wordt aangeboden, aandachtig opnemen en erbij verwijlen. Laten we een poging doen.
Franciscus van Assisi kan ons daarbij helpen. Hij heeft in zijn regelontwerp van 1221, hoofdstuk 22, een meditatie bij de ‘gelijkenis van het zaad’ laten opschrijven. Daarin legt hij eigen accenten. Hij heeft zich ook laten inspireren door de ‘theologia cordis’ van de Griekse kerkvaders die zich hebben verdiept in de geboorte van het Woord in het hart van de gelovige. Naar alles wat in de eredienst werd voorgelezen, heeft Franciscus aandachtig geluisterd en het in zijn hart overwogen. De wijsheid van het  Woord heeft bij hem in hart en daad vrucht gedragen. Dat het ook hem niet altijd gemakkelijk afging, blijkt uit een subtiele toevoeging: ‘In geduld dragen zij vrucht.’
Laten wij in deze viering geduldig en biddend luisteren naar de gelijkenis van het zaad en aandachtig overwegen, opdat het ‘woning kan maken’ in ons hart. Telkens na een gedeelte uit het Evangelie volgt daartoe een korte bemoediging uit Franciscus’ regelontwerp.

Matteus 13, 1-9

Franciscus:
‘Wij moeten er goed voor zorgen dat we geen grond op het pad, op de rots of in de distels zijn, naar wat de Heer in het Evangelie zegt: ‘Het zaad is het woord van God’.

Matteus 13,10-23

Franciscus:
‘Het zaad is het woord van God. ( .. ) Wat in goede aarde is gezaaid, dat zijn zij die het woord met een goed en edel hart horen, begrijpen en vasthouden. In geduld dragen zij vrucht.’

Gedicht van Paul Roth:

Eens per dag
zou je een woord
in de hand moeten nemen,
een woord van de Schrift.

Wees voorzichtig,
zo vlug raakt het doodgedrukt
en omgevormd,
opdat het ons gelegen zou komen.

Tracht het niet haastig
te ‘melken’
het uit te persen,
opdat het vroomheid zou geven.

Wees eenvoudig eens stil.
Zwijgen, horen, verwondering
het is reeds bidden
en begin van alle wetenschap en liefde.

Betast het woord langs alle kanten,
hou het dan in de Zon,
leg het aan je oor
als een schelp.

Steek het voor één dag
als een sleutel
in je tas, als een sleutel tot jezelf.

Begin vandaag!
Misschien hiermee:
“Uw wil geschiede
op aarde
zoals in de hemel.”

stilte

Franciscus:
In de heilige liefde die God is, vraag ik u allen ieder beletsel te verwijderen en alle zorg en beslommering achter u te laten en zo goed als u maar kunt de Heer God met een zuiver hart en een gelouterd verstand te dienen, beminnen, eren en aanbidden, wat Hij boven alles vraagt. Laten wij daar altijd een verblijfplaats en woning maken voor Hem die de Heer is, de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.