Er staat de komende weken heel wat te gebeuren in onze kloostertuin! We gaan namelijk een aantal oude appelbomen en coniferen weghalen, en in de vrijgekomen ruimte beginnen met de aanleg van een stuk voedselbos.

Een voedselbos, of eetbare bostuin, zoals het ook wel genoemd wordt, is een concept dat uitgaat van een andere kijk op tuinbouw en voedselvoorziening dan we in onze maatschappij gewend zijn. In plaats van ieder jaar de grond om te ploegen en allemaal eenjarige gewassen te kweken, ga je uit van een constante begroeiing op alle lagen, van hoge bomen tot bodembedekkers en alles daartussen.
Met een uitgekiend ontwerp boots je de situatie na in een jong natuurlijk bos, met een grote diversiteit aan soorten die allemaal hun eigen functie hebben in het systeem. Veel soorten leveren voor de mens eetbare vruchten, bladeren of scheuten, maar andere soorten zijn er juist ter ondersteuning van het geheel, bijvoorbeeld door de bodemvruchtbaarheid te bevorderen. Door de constante begroeiing verbetert de kwaliteit van de bodem, en wordt de tuin ook beter bestand tegen weersextremen – waar we tegenwoordig helaas steeds meer mee te maken lijken te krijgen.

Wij nemen met dit project deel aan het programma ‘Space for Grace’ dat komend jaar van start gaat. Dit is een programma dat gericht is op het vitaliseren van geloofsgemeenschappen, en zij zullen het komende jaar dan ook met ons en een tiental andere projecten mee optrekken om dit initiatief tot een succes te maken. Dankzij hun financiële bijdrage kunnen we dit najaar al flink aan de slag.
Behalve dat we met dit initiatief hopen meer en gevarieerder voedsel uit eigen tuin te krijgen voor onze kloosterkeuken, zal het voedselbos ook ingrediënten kunnen gaan leveren voor onze producten voor de verkoop: zowel kruidenthee als jams en vegetarische broodspreads. Al is ons terrein niet groot, toch willen we binnen onze mogelijkheden graag stelling nemen voor een meer lokale en duurzame voedselproductie, met eerbied voor alle schepselen en voor de wondere samenhang die er tussen ons allen bestaat.