Waar staan we en hoe gaan we verder?

Op donderdagavond 6 oktober jongstleden heeft de gemeenteraad van Oss met een ruime meerderheid een positief besluit genomen over een investering voor de verduurzaming van ons rijks monumentale klooster. De provincie Noord-Brabant en de KNR (Konferentie van in Nederland wonende Religieuzen) hadden al eerder toezeggingen daarover gedaan en ook wijzelf hebben er jaren voor gespaard.

Met het vorige week genomen besluit van de gemeenteraad van Oss zijn we heel blij, want daarmee is de financiering van ons project rond en kunnen we het ontwerp met de architect verder gaan uitwerken. Gelukkig hebben we al goede contacten met professionals op het gebied van de verschillende aspecten van de verbouwing. We gaan in overleg met de gemeente over de vergunningen. Voor het zorgvuldig doorlopen van de vergunningsaanvraag is enige tijd nodig.  In de tussentijd kunnen zaken verder uitgewerkt en voorbereid worden.

Daarna start de uitvoering. Voor de totale doorlooptijd hebben we misschien 2 jaar nodig? Maar een exacte planning kunnen we op dit moment nog niet geven. Dat hangt onder meer af van de procedures die we moeten doorlopen en waarover we nog in overleg moeten met de gemeente.

Een welgemeend woord van dank aan onze partners van de  Intentieovereenkomst van november 2018: de provincie Noord-Brabant, de KNR (Konferentie van in Nederland wonende Religieuzen) en de gemeente Oss. Samen maken we het mogelijk nu ook daadwerkelijk de noodzakelijke verduurzaming gestalte te gaan geven. Daarmee kan ons klooster ook in de toekomst op de kaart blijven staan als een huis van gebed en gastvrijheid in Kerk en samenleving.