Gisteren, zaterdag 10 oktober, was een heugelijke dag voor onze gemeenschap. In een feestelijke Eucharistieviering legde zr. Marijke haar professie voor drie jaar af in de orde van de heilige Clara.
We zijn blij met deze stap en gaan in dankbaarheid samen voort op de Weg, als zusters elkaar gegeven!

Op de foto: zr. Marijke spreekt de professieformule uit:

Tot lof en heerlijkheid van God
die mij verkoren en door zijn genade geroepen heeft,
ben ik, zr. Marijke, vastbesloten
het heilig Evangelie te onderhouden,
en het leven van de allerhoogste Heer Jezus Christus en
zijn Moeder na te volgen en vorm te geven.
Te midden van mijn zusters en in uw handen zr. Angela
beloof ik plechtig aan de almachtige God,
voor drie jaar
in zuiverheid, zonder eigendom,
in gehoorzaamheid en in beslotenheid te leven,
volgens de Regel van de arme zusters van de heilige Clara
door Paus Innocentius IV bekrachtigd
en volgens de Constituties van onze Orde
die door de Kerk zijn goedgekeurd.
Met heel mijn hart vertrouw ik mij toe
aan deze religieuze gemeenschap,
opdat ik, door de werking van de Heilige Geest
en op voorspraak van de Onbevlekte Maagd Maria,
van onze vader, de heilige Franciscus
van onze moeder, de heilige Clara en van alle heiligen,
en geholpen door mijn zusters
mijn toewijding mag volbrengen,
dienstbaar aan God en aan de Kerk.