Het ontsluiten en digitaliseren van het archief van het voormalige klooster Sint-Elisabethsdal is na twee jaar voltooid. Vanaf nu kan iedereen de eeuwenoude oorkonden online inzien. In totaal gaat het om 195 oorkonden die niet alleen bij het BHIC online staan, maar ook bij de Heemkundekring Boxtel ter beschikking worden gesteld.
Het gaat om regesten (uitgebreide samenvattingen met alle persoons- en plaatsnamen) van 195 oorkonden uit de Boxtelse periode en de digitale opnamen ervan.

In ons klooster te Megen bevinden zich de restanten van het archief uit het Boxtelse klooster, vooral oorkonden van de veertiende tot de achttiende eeuw. Gedurende de periode 1390 – 1719 woonden de clarissen in klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel. Het klooster was oorspronkelijk een hofstede. Hendrik van Ranst, heer van Boxtel, heeft op 14 oktober 1471 het huis Cronenborch, dat gebouwd was door Johan van Cronenborch, geschonken om er een klooster te stichten. De meeste nonnen waren afkomstig uit Hoogstraten. In 1540 ging het klooster in vlammen op en werd het herbouwd. Na vele omzwervingen kwamen deze Clarissen in Megen terecht, in het klooster Sint-Josephsberg.

De oorkonden hebben zwaar te lijden gehad van brand, water en oorlogshandelingen. Er zijn in het verleden verschillende restauratiepogingen ondernomen die niet altijd het gewenste effect hadden. Het ontsluiten, inventariseren en digitaal beschikbaar stellen van dit rijke archief was dan ook een bewerkelijke klus.
Wij zijn hierbij veel dank verschuldigd aan de fotografen Rini van Oirschot en Christ van Eekelen. Zij hebben alle oorkonden gefotografeerd. Pater Hans de Visser was de initiatiefnemer en effende de weg. Geertrui Van Synghel (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis) heeft de oorkonden uitgebreid toegankelijk gemaakt, onder andere door het maken van regesten en het identificeren en toevoegen van alle persoons- en plaatsgegevens.