Vanmorgen ondertekenden wij, de clarissen van de Sint-Josephsberg te Megen, de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant een intentieverklaring om samen onze toekomstplannen te onderzoeken.

Wij willen op de plek waar we nu wonen de toekomst in, maar de kosten voor het onderhoud van het pand zijn zwaar. De gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant willen het religieuze erfgoed en daarbinnen de vele kloostergebouwen behouden. De kloosterdichtheid in Noordoost-Brabant is hoog vanwege het feit dat vele kloostergemeenschappen naar Noordoost-Brabant vluchtten, omdat zij in de (protestantse) republiek (die met de tachtig jarige oorlog ontstond) niet welkom waren. Dat in Megen zowel clarissen als franciscanen wonen is uniek.

De toekomstplannen, verwoord in de visie ‘Bouwen aan een duurzaam clarissenleven’, worden nu onderzocht op hun haalbaarheid. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken hoe de partners verder betrokken blijven bij de uitvoering. Onze visie gaat uit van vier pijlers. Dat zijn gastenontvangst, productlijnen, zoals vegetarische producten en kruidenthee, de ‘tafel van de Heer’ en duurzaamheid. Dit laatste gaat heel direct over vermindering van het energieverbruik, maar bijvoorbeeld ook over respectvolle omgang met het milieu en alle levende wezens. De ‘tafel van de Heer’ verwijst naar een Franciscaans begrip. Het betekent dat je – waar de arbeid niet voldoende opbrengt – voor een deel ook mag hopen op de goedheid van anderen om je te ondersteunen, op giften dus.

Foto: Marc Bolsius