Vandaag, op de gedachtenis van Maria, Sterre der zee, hebben wij Henny ingekleed en opgenomen in onze Orde. Met het habijt ontving zij haar nieuwe naam: zr. Marijke. ‘De Heer heeft mij zusters gegeven’, zei Clara van Assisi. ‘De Heer heeft ons een zuster gegeven’, zeggen wij haar na, en wij zijn Hem daar dankbaar voor!