7e zondag door het jaar (A)

Matteüs 5,38-48 – zr. Edith Inleiding: Zusters en broeders, u allen van harte welkom. We horen deze avond geen gemakkelijk gedeelte uit de Bergrede van Jezus. Hij gaat een stap verder dan wat in de Thora staat. ‘Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, maar ik...

Opdracht van de Heer in de tempel

Lucas, 2,22-40 – zr. Rebecca Inleiding: Broeders en zusters in Christus, u allen van harte welkom in deze viering. Het is veertig dagen na Kerstmis, en we vieren en gedenken deze zondag hoe het kind Jezus veertig dagen na zijn geboorte door zijn ouders in de...