Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts
Symposium charters

Symposium charters

Het ontsluiten en digitaliseren van het archief van het voormalige klooster Sint-Elisabethsdal is na twee jaar voltooid. Vanaf nu kan iedereen de eeuwenoude oorkonden online inzien. In totaal gaat het om 195 oorkonden die niet alleen bij het BHIC online staan, maar...

30e zondag (B) – In het spoor van de Barmhartige

Marcus 10,46-52 – zr. Angela Overweging Hoe lang zou Bartimeüs daar al zitten, aan de kant van de weg, aan de rand van de samenleving? Hoe lang zou Bartimeüs daar al zitten, zonder te zien, maar zeker ook: zonder gezien te wórden. Voor de mensen in Jericho was hij al...

28e zondag (B) – Waar reikt mijn verlangen naar?

Marcus 10,17-30 – Zr. Margriet Inleiding We zongen het zojuist: Gelukkig is die dienaar, gehoorzaam die rijke mens.., het evangelie van deze zondag vertelt ons over die rijke jongeling voor wie het antwoord van Jezus, om alles los te laten en Hem te volgen, toch net...
Inkleding

Inkleding

Vandaag, op de gedachtenis van Maria, Sterre der zee, hebben wij Henny ingekleed en opgenomen in onze Orde. Met het habijt ontving zij haar nieuwe naam: zr. Marijke. ‘De Heer heeft mij zusters gegeven’, zei Clara van Assisi. ‘De Heer heeft ons een...
Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development